Otsime partnerit uute eesti keele õppe tugimaterjalide arendamiseks

Innukad partnerid on oodatud arendama iseseisvat eesti keele õppimist toetavat kalendermärkmikku ja seltskondlikku lauamängu, samuti kujundama keelekohvikute metoodika kogumikku koos ülesannetekoguga. Konkursi tähtaeg on 1. juuli 2019.

Lõimumisvaldkonna kompetentsikeskusena hoolitseb Integratsiooni Sihtasutus muuhulgas eesti keele õppe metoodikate ja materjalide arendamise eest.

„Oma igapäevatöös märkavad eesti keele maja nõustajad üha rohkem soovi eesti keelt õppida iseseisvalt. Selle toetamiseks oleme arendanud keelekohvikute metoodikat, koolitanud keelekohvikute eestvedajaid ja koostanud juhendid. Nüüd on aeg juhendid laiemalt kättesaadavaks teha ning nad käepärasteks töövahenditeks kujundada. Keeleõppija kalender ja lauamäng on aga sootuks uued tugimaterjalid, mis peaksid toetama ennekõike iseseisvalt eesti keele õppijaid, kuid on heaks tööriistaks ka kõigile teistele eesti keele õppijatele nii kursustel kui keeleklubides kui ka õpetajatele,“ selgitas hanke korraldajana Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja Kätlin Kõverik.

Kalender on suunatud keeleõppijale, et toetada keeleõppe protsessi. Keeleõppuri lauamängu eesmärk on toetada mänguliselt ja lõbusate võtetega eesti keele õppijat muutuste juhtimise protsessis, aitab märgata ja analüüsida keeleõpet takistavaid ning soodustavaid asjaolusid. Keelekohvikute metoodika kogumik koos ülesannetekoguga on suunatud keelekohvikute eestvedajatele ja nõustajatele, et soodustada keelekohvikute metoodika kui nõustamismeetme rakendamist.

„Tahame leida koostööpartnerit, kes aitab meid nii leida loovlahendusi kui ka neid teostada. Seda kõigi kolme keeleõppe tugimaterjali osas. Pakkumusi ootame vastava konkursi raames, mille tähtajaks on 1. juuli,“ kinnitas Kätlin Kõverik.

Integratsiooni Sihtasutuse läbiviidava konkursi tingimustega on võimalik tutvuda siin: www.integratsioon.ee/eesti-keele-oppealase-noustamise-metoodika-arendamine.

FOTO: Valik eesti keele õppe tugimaterjale. 

Image
Keeleõppe tugimaterjalide valik