Eesti keele majas õppija meelespea

Tere tulemast Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele kursusele!

Õpime koos eesti keelt eesti keeles ja eesti kultuuri kaudu.

Meie juures saad

 • õppida eesti keelt ja suhelda keelekeskkonnas,
 • kasvatada rääkimisjulgust,
 • kohtuda paljude toredate inimestega ja leida nendega ühise keele.

EESTI KEELE KURSUSTEL ÕPPIMINE

 • Meie kursustele on oodatud täiskasvanud alates 18. eluaastast.
 • Õpime eesti keelt eesti keeles.
 • Igat keelekursust on võimalik läbida vaid üks kord.
 • Kursusel osalemine eeldab korrapärast õppetegevusest osavõtmist ja iseseisvat tööd.
 • Meie õppijad on erineva kultuuritausta ja emakeelega. Koos loome sõbraliku ja teineteist arvestava õpikeskkonna.

EDUKAS KEELEÕPE

 • Keeleoskus areneb kõige paremini siis, kui püstitad konkreetse eesmärgi soovitud keeleoskustaseme saavutamiseks, panustad õppimisse aega, õpid lisaks keelekursusele iseseisvalt ja harjutad eesti keeles suhtlemist iga päev.
 • Suhtleme õpetaja ja kaasõppijatega nii tunnis, vaheajal kui ka kirjalikult võimalikult palju eesti keeles.
 • Keeleõppe toetamiseks võid kasutada tasuta digilahendusi (telefonirakendused, veebikeskkonnad jne). Ülevaate nendest leiad meie veebilehelt.

ÕPPETÖÖ

 • Õppetöö maht on vähemalt 120 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö, iseseisev töö ja mitteformaalne õpe.
 • Keelekursused toimuvad 2-3 korda nädalas kestusega 2-4 akadeemilist tundi korraga.
 • Keelekursuste tunniplaan jääb samaks õppeperioodi vältel.
 • Keelekursus koosneb tundidest, iseseisvast tööst, õppekäikudest ja muudest keeleõpet toetavatest tegevustest.
 • Sobivaid õppematerjale valib õpetaja grupi vajadusi arvestades.

TUNDIDES OSALEMINE

 • Tunnis osalemist kinnitab õppija oma allkirjaga.
 • Puudumisest ja tundi hilinemisest palume teatada õpetajale kirjalikult hiljemalt 24 tundi ette koos põhjusega.
 • Pärast neljandat järjestikust põhjuseta puudumist loeb õpetaja õppija kursuse katkestanuks.
 • Tundi palume jõuda 10 minutit varem, et õpetaja saaks tunniga õigel ajal alustada.
 • Haigena palume tundi mitte tulla.

KURSUSE LÕPETAMINE

 • Kursuse lõpus on võimalus sooritada eesti keele test. Tasemeeksameid saab sooritada Sihtasutuses Innove (innove.ee).
 • Tõendi või tunnistuse kursuse lõpetamise kohta saavad keeleõppijad, kes on osalenud 75-100% kursusest.
 • Õppegruppi on võimalik vahetada mõjuval põhjusel kuni 2 nädala jooksul.
 • Keeleõpet saavad järgmisel tasemel jätkata 75-100% kursusel osalenud õppijad, teavitades kirjalikult oma õpetajat.
 • Alla 75% tundidest osalenutel soovitame pöörduda eesti keele maja nõustaja poole, kes aitab välja selgitada edasised õppimise võimalused.
 • Kui vajad nõu ja abi eesti keele õpingute jätkamiseks ning muude õppevõimaluste valimiseks, oled alati oodatud nõustamisele. Registreerumiseks helista tasuta telefonil 800 9999 või kirjuta [email protected].

KEELEÕPET TOETAVAD TEGEVUSED

Lisaks keeletunnile kutsume sind osalema mitmes tegevuses, kus saad keelt harjutada ja tutvuda paljude toredate inimestega kõikjal üle Eesti.

Vali meie sündmuste kalendrist meelepärased tegevused ja registreeru aegsasti:

 • filmiõhtud
 • kohtumised põnevate külalistega
 • kokandusklubid
 • meisterdamistoad
 • loodusmatkad
 • ekskursioonid ja väljasõidud
 • muusikaklubid 
 • lastevanemate vestlusringid
 • virtuaalsed lühivestlused Keelerulett 
 • keelekohvikud
 • keele- ja kultuuriklubid
 • ja paljud muud tegevused ja üritused.

Meie suurim rõõm on rahulolevad õppijad, kes julgevad rääkida eesti keeles ja tunnevad huvi eesti kultuuri vastu.

Õppija meelespea trükiversioon: