DETSEMBER 2012

Järgmisest aastast asume uuel aadressil!
Ida päästekeskuse päästjad alustavad täiendava eesti keele õppega
Avatud on konkurss lõimumisseminaride ja õppereiside korraldamiseks
Noored analüüsisid spordi ja kodanikuksolemise seoseid
„Keeleklikk“ teeb internetis eesti keele õppimise lõbusaks

Järgmisest aastast asume uuel aadressil!

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kolib alates 1. jaanuarist 2013 Ülemiste City ärilinnakusse aadressile Lõõtsa 2a (8. korrus), Tallinn.

Palume teil detsembri teisest nädalast (alates 10. detsember) kuni aasta lõpuni meile aegsasti ette teatada, kui soovite meie töötajatega kohtuda või meie kontorisse tulla.

Seoses kolimisega võib tavapärane töörütm olla häiritud ning ebamugavuste vältimiseks palume kontakteeruge eelnevalt meie asutuse töötajaga, kellega soovite kohtuda. Kõik töötajate kontaktid asuvad meie kodulehel.

Uue kontori asukohakaardiga saab tutvuda siin!

Lisainfo: Meelika Hirmo, MISA kommunikatsioonijuht, tel 659 9031, GSM 504 1258, e-post [email protected]

Ida päästekeskuse päästjad alustavad täiendava eesti keele õppega

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ toel alustavad 23 Päästeameti Ida päästekeskuse töötajat aasta lõpus täiendavate eesti keele kursustega.

Päästeameti ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koostööna on varasemalt korraldatud ka tööjõuvahetusi, mida MISA võimaldas päästjatele Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ raames.

„Meie eesmärgiks on toetada avaliku sektori töötajaid, selle tegevuse raames päästeala töötajaid, eesti keele oskuse parandamisel nii, et see vastaks keeleseaduse nõuetele. Keeleseadus nõuab päästetöötajatelt B1 taset,“ selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

„Tulenevalt piirkonna eripärast on Ida-Virumaa päästjate igapäevaseks omavaheliseks suhtluskeeleks vene keel. Samas esineb neilgi olukordi, kui päästetöödel on päästetööde juhiks eestlane või tuleb aidata abivajavaid eesti keelt rääkivaid kodanikke ning sellisel juhul on neil mõistagi riigikeele oskus väga tähtis,“ täiendas Odinets.

Päästeameti personali ja asjaajamise osakonna asjaajamise talituse peaspetsialist Karin Ärmasõnul on tänase seisuga päästekeskuses ligi 70 päästjat, kes vajaksid täiendavat eesti keele õpet ning kes on teenistusse asunud enne B1 keeleoskuse taseme nõude kehtestamist.

„Tegemist on väga tublide inimestega ja oma ala professionaalidega, kelle tööülesandeks on tulekustutus- ja päästetööd ja sellega ka inimeste, vara ja keskkonna kaitsmine. Kõik päästjadon saanud väga hea väljaõppe, näidanud end päästetöödel julgete ja kindlatena,“ kommenteeris Ärma.

„Päästeameti Ida päästekeskuse keeleõppe ettepanekus on samm-sammult kirjeldatud kuidas aidata neid päästjaid eesti keele õppimisel ning teades, et päästjate riigikeele oskus vajab parandamist, esitasime ettepaneku alustada keeleõpet A2 taseme keelekoolitusega. Kui eelnevad tegevused on olnud tulemuslikud, seame eesmärgiks B1 taseme,“ lisas Ärma.

Ärma sõnul on Ida-Virumaal lisaks tööjõu puudusele ka kvalifitseeritud tööjõu puudus ning oma töötajate arengusse panustamine on seetõttu eriti tähtis.

MISA-le esitatud ettepaneku järgi alustab A2 taseme kursusega Narva ja Jõhvi õppegruppides kokku 23 inimest, kelle eesmärgiks on tasemeeksam sooritada 2013. aastal. Eesti keele õpe on planeeritud kursuse vormis, mis sisaldab nii auditoorset kui ka praktilist tööd. Keeleõppe raames toimuvad erinevate eluliste ning tööalaste teemade arutelud ning mängulised ülesanded, vaadatakse audio- ja videomaterjali, aga näiteks ka laste- või multifilme. Koolituse lõpus on koolitatavatel võimalus külastada Rakvere Linnakodaniku Majamuuseumi ja Rakvere linnust, et tutvuda eesti ajaloo ja kultuuriga.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]

Avatud on konkurss lõimumisseminaride ja õppereiside korraldamiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi lõimumisteemaliste arendusseminaride ja õppereiside korraldamiseks, et saada sisendit uue lõimumiskava jaoks.

Konkursi „Parimad praktikad. Euroopa kolmandate riikide kodanike lõimumist toetavate tegevuste kavandamiseks arendusseminaride ja õppereisi korraldamine“ üldeesmärkon toetada aastateks 2014–2020 valmiva lõimumiskava tegevuste planeerimist ja rakendamist.

Eesmärgi täitmiseks korraldatakse koolitus-arendusseminare ja õppereise, millega kogutakse sisendit just Euroopa kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega inimestele mõeldud tegevusteks.

Seminarid ja õppereisid korraldatakse tegevusi planeerivatele ekspertidele ministeeriumidest ja nende allasutustest, kohalikest omavalitsustest ja valitsusvälistest organisatsioonidest.

Konkursi eelarve on 36 067 eurot ning taotluse esitamise tähtaeg on 17. detsember 2012.

Konkursijuhendi ja vajaliku dokumentatsiooni leiab MISA koduleheküljelt.

Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo: Ave Härsing, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9037, e-post [email protected].

Noored analüüsisid spordi ja kodanikuksolemise seoseid

Kodanikupäeva esseekonkursile „Kuidas aitab sport tunnetada Eesti kodanikuks olemist?“ laekus 67 esseed 7 koolist ning žürii tunnustas kokku kaheksat õpilast.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi teist aastat koostöös korraldatud esseekonkursi eesmärgiks oli motiveerida noori rohkem mõtlema kodanikuksolemisele ning selle tähendusele.

7.–9. klasside õpilaste hulgas sai esimese koha Tallinna Kesklinna Vene  Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Nika Karabelskaja. Teise koha said Gert Müür Saku Gümnaasiumi 9. klassist ja Liis Viljamäe Saku Gümnaasiumi 9b klassist. Kolmanda koha pälvis Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Taavi Ustal.

10.–12. klasside voorus tunnistati esikoha vääriliseks Rakvere Eragümnaasiumi 11. klaasi õpilase Maaria Vinkeli essee. Teise koha said Fred Anton Saku Gümnaasiumi 12. klassist ning Kadi-Liis Laaspere Saku Gümnaasiumi 12a klassist. Kolmandale kohale tuli Saku Gümnaasiumi abiturient Stina Kaldma.

MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator ja žürii liige Toivo Sikk tõdes, et õpilaste hulgas on küll sport populaarne, kuid sporti ja sportlase kodanikuks olemist, kodanikuna käitumist seostati otseselt vähe.
„Arvan, et siin on väljakutse noorte kodanikuharidusega tegelevatele spetsialistidele motiveerida noori mõtlema nii rahvusspordile kui ka spordi ajaloolisele rollile, mis on olnud otseselt seostatav paljudel juhtudel Eesti riigi loomise, arengu ja kodanikuuhkusega,“ arvas Sikk.

„Esseedes tsiteeriti spordi kasulikkust, räägiti sportlase tarkusest, spordi osast äris ning poliitikas, sportlase uhkusest saavutatud tulemuste üle, sportlaste erinevast tunnustamisest, aga ka Londoni olümpiamängudest ning selle seostest Eestiga. Sporti nähti enamasti positiivses võtmes, kuid esseed käsitlesid ka alkoholi ja narkootikumide levi spordis,“ kommenteeris Sikk.

MISA plaanib jaanuaris sarnaselt eelmise aastaga välja anda ka parimaid esseesid sisaldava kogumiku. Eelmise aasta esseekonkursi „Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?“ parimate tööde esseekogumiku saab alla laadida MISA veebiraamatukogust.

Esseekonkursi korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-mail [email protected]

„Keeleklikk“ teeb internetis eesti keele õppimise lõbusaks

Koostöös Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga valmis sel aastal tasuta algtaseme (0–A2) eesti keele e-kursus „Keeleklikk“ vene emakeelega eestimaalastele: www.keeleklikk.ee.

„Keeleklikk“ abil keele õppimine on huvitav ja lõbus ning tänu sellele ka tulemuslik.

E-kursus „Keeleklikk“ sisaldab ligikaudu tuhat interaktiivset harjutust, sada humoorikat videot ja paarsada joonisfilmi, mis aitavad õppijaid märkamatult esimestest sõnadest algtaseme keeleoskuseni.

„Keeleklikk“ on sobilik nii iseseisvaks keeleõppeks kui ka lisamaterjaliks eesti keele kursusel käijatele. Õppija saab ise valida õppimise aja ja koha, õppijate arv on piiramatu. Kasutajatel onvõimalus saata ka oma kodutöid õpetajale, kes neid parandab ning kommenteerib.

Novembris oli Keelekliki e-kursus kogunud juba üle 8000 registreeritud kasutaja. Kasutajate arvamusi e-kursusest saab lugeda siin!

Lisainfo: Asko Uri, Keeleklikk, tel 55657400, e-post [email protected]