Avasime registreerimise rahvuskaaslaste noortelaagritesse Eestis

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse. 

Keelelaagrites osalevad 13-18 aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2023. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust:

  • I vahetus 3.-13. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt algaja tasemel;
  • ​​​​II vahetus 17.-27. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt keskmisel tasemel;
  • III vahetus 31.juuli-10. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt heal tasemel.

Avaldusi keelelaagris osalemiseks saab esitada kuni 23. aprillini 2023. Palume arvestada, et registreerimine ei taga kohta laagris ja lõpliku kinnituse laagris osalemise kohta saadame kirja teel. Valiku teeme lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

Täpsem info ja avalduse vorm on leitavad siit.