Avanes taotlusvoor: „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus 2024“

Oleme avanud taotlusvooru rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavate sündmuste (näiteks festivalide, laatade) korraldamiseks ja  rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavate materjalide väljaandmiseks.  

Keda ootame toetust taotlema?

Toetust on oodatud taotlema  Eesti mittetulundusühinguid, kes tegelevad oma põhikirja kohaselt rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Mida tuleb taotlust esitades arvestada?

  • Toetust antakse projektidele, mida alles viiakse ellu või hakatakse ellu viima ja mis pole veel lõppenud.
  • Toetust ei saa taotleda rahvusvähemuste katusorganisatsioonid.
  • Toetatavad sündmused peavad toimuma Eestis, aga toetust võib seejuures taotleda ka külaliste kutsumiseks väljastpoolt.
  • Maksimaalselt saab taotleda kuni 6000 eurot.

Rohkem infot antud taotlusvooru kohta leiab rubriigist „Sündmused ja konkursid“.

Taoltusvoor