Taotlusvoor: „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus 2024“

Konkursi aeg: -
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
https://www.riigiteataja.ee/akt/109012024010

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  1. rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  2. tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  3. ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  4. välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  5. loodud on koostöövõrgustik  rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  6. noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust, või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on  83 050 eurot. Ühele taotlusele antav maksimaalne summa on  6000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12.02.2024 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/109012024010

 

Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetuse saajad:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Eesti Moldova Ühing

Korraldada ja läbi via XIV Etnolaata ja XXXVI Foorumi. Tähistada Rahvuste päeva

6 000.00

2

MTÜ Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis

Läti Kultuuripäevad Eestis 2024

6000.00

3

Valgevene Kultuurihariduslik Mittetuliundusühing Lad

XXIV Rahvusvaheline festival “Multikultuurne Pärnu”

5000.00

4

MTÜ Tantsulilled

Kultuurikaleidoskoop 2024 - romad

900.00

5

Ukraina Noorsoo Liit Eestis

Rahvusvaheline laste-noorte festival “Kvitõ Ukrainy”

5000.00

6

Rootsi Hariduse Selts

Rannarootsi kultuuripäev

5300.00

7

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi

Kultuurse loovushariduse allikas

4000.00

8

Ukraina media Druzi MTÜ

Etnofestival “Rahvustikand ühendab”

4000.00

9

MTÜ Aserbaidžaani Rahvuste Art Studio Buta

Aserbaidžaani mustrid

4000.00

10

Mittetulundusühing Orpheus

Ukraina kultuuri rahvusvaheline täiskasvanute festival “Põhja Täht”

4000.00

11

Ida-Virumaa Juudi Kogukond

Juudi kultuuri päev ja Ida-Virumaa Juudikogukonna 35. aastapäeva tähistamine

4000.00

12

Tartu Ingerisoomlaste Selts

Kultuuriloome Tartu ingerisoomlaste seltsis 2024

1700.00

13

Mittetuliundusühing
Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA

Konkurss noortele “Minu rahva kultuur. Minu lood”

4000.00

14

MTÜ Tantsukool Dance Hayat

Kohtumine romade kultuuriga

3000.00

15

Ukraina Kultuurikeskus

Aed ja Sõda

3000.00

16

Mittetulundusühing Ukraina keskus

Ukraina pühadetraditsioonid

3000.00

17

Indian Association of Estonia MTÜ

Diwali – valguse festival

3200.00

18

MTÜ Ukraina Maja

Ukraina kultuurifestival “Kasakate mängud”

2500.00

19

Eesti-Mordva Selts

Eesti-Mordva Seltsi 30.aastapäeva tähistamine

3000.00

20

MTÜ Tšuvaši rahvakultuuri eramuuseum

Mokša rahva muinasjuttude digitaalse audiokogumiku salvestamine

3000.00

21

Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor

Festival “Eesti rahvaste pärg”

3000.00

22

Eesti Leedulaste Ühendus

Leedu kultuuri päev Tallinnas

3050.00

23

Eesti Aserbaidzaani Noortekeskus “IRS”

Aserbaidžaani kultuuripäevad Tallinnas ja Tartus

2400.00

 

 

Kokku:

83 050.00

 

Lisainfo

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
[email protected]
+372 659 9024

Raili Pihlamägi
koordinaator
[email protected]
+372 659 9066