Andsime koos keeleõppijatega välja lugemiku „Lõpuks leidsin sind”

Integratsiooni Sihtasutus esitles lugemikku „Lõpuks leidsin sind”, mis valmis Narva eesti keele maja õpetajate ja erinevates Eesti paikades elavate keeleõppijate koostöös. Alates 2. maist saab uue raamatu veebiversiooni tasuta kasutada.    

„Uus raamat jutustab keeleõppijate naljakaid ja ebatavalisi lugusid, mis on nendega keele õppimisel tõesti sündinud. Kaasahaaravale lugemisele järgnevad ülesanded, mis aitavad paremini mõista loo kultuurilist tausta või mõnd eesti keele grammatilist aspekti. Näiteks võib mitut moodi mõista väljendeid „leibu ühte kappi panema“ või „süda läigib”,” ütlesid raamatu autorid, Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja õpetajad Marta Dolgošev ja Pille Maffucci.  

Lugemik valmis Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja mullu aprillis algatatud projekti „Kirjutame KOOS raamatu“ raames. Ligi 70 inimest erinevatest Eesti paikadest jagasid eesti keele õppimisel juhtunud toredaid eksitusi. Keelemaja õpetajad Marta Dolgošev ja Pille Maffucci töötasid lood läbi ning panid need juhtuma väljamõeldud tegelaste Adami ja Eevaga kokku 25 erinevas seigas. 

„Raamat on toeks eesti keele õppes edasijõudnutele ja mõnusaks lugemiseks kõigile, kellele eesti keele omapärad huvi pakuvad. Kesk- ja kõrgtasemel eesti keele õppijad leiavad sellest ammuoodatud võimalust lisaks õpikutekstidele lugeda eesti keeles midagi, mis on lihtsam kui ilukirjandus. Teisalt saavad aga eestlased lugudest aimu, kuidas tunneb ennast eesti keele õppija,” selgitas Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja juhataja Anna Farafonova.  

Alates 2. maist saab iga huviline uut raamatut lugeda, alla laadida ja välja printida Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel. Paberkandjal lugemik jõuab suurematesse raamatukogudesse ning Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppepartneritele. Raamatu tiraaž on 800 eksemplari.     

Lugemiku valmimisse panustasid lisaks eesti keele õpetajatele ja õppijatele toimetaja Airi Broberg, metoodiline nõustaja Mare Kitsnik, kunstnik Ragne Hoog, kujundajana R-kontor ja Tallinna Raamatutrükikoda. Laupäeval, 29. aprillil tulid nad kokku Narva eesti keele majja ühise töö tulemuse esitlusele.

 

Fotod: lugemiku „Lõpuks leidsin sind” esitlus, mis toimus 29. aprillil Narva eesti keele majas raamatu autorite, lugusid jaganud inimeste ja Integratsiooni Sihtasutuse osalemisel. Autor: Integratsiooni Sihtasutus/ Anastassia Kivistik. Link allalaadimiseks: https://photos.app.goo.gl/ZEYx1FJ3bcEyFhxV9