Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2010

Autor:
Andres Ääremaa, Anzelika Valdre, Toomas Hiio, Dmitri Rõbakov
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-9008-9-3 (trükis/print); 978-9949-9091-0-0 (online/pdf)
Võtmesõnad:
Eesti, kodakondsus, põhiseadus, ajalugu, rahvuasvahelised organisatsioonid
Manus:
220_Abiks_Eesti_kodakondsuse_taotlejale_II_taiendatud_parandatud_2010.pdf1.92 MB
Description

II täiendatud ja parandatud trükk

 

Raamat abistab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel. Raamatus on põhjalikult selgitatud kõiki teemasid, mille tundmist eksamil kontrollitakse, samuti on avaldatud eksami näidisküsimused. Lisaks annab raamat lühikese ülevaate Eesti ajaloost ning tänapäevast