<dt>Заголовок: </dt><dd> Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2010</dd>
Заголовок:
Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2010
Автор:
Andres Ääremaa, Anzelika Valdre, Toomas Hiio, Dmitri Rõbakov
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Год:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-9008-9-3 (trükis/print); 978-9949-9091-0-0 (online/pdf)
Ключевые слова:
Эстония гражданства конституция история международные организации 
Файл:
220_Abiks_Eesti_kodakondsuse_taotlejale_II_taiendatud_parandatud_2010.pdf

II täiendatud ja parandatud trükk

 

Raamat abistab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel. Raamatus on põhjalikult selgitatud kõiki teemasid, mille tundmist eksamil kontrollitakse, samuti on avaldatud eksami näidisküsimused. Lisaks annab raamat lühikese ülevaate Eesti ajaloost ning tänapäevast