Tähistame koos kultuurilist mitmekesisust!

Aastal 2024 tähistame Eesti kultuurilist mitmekesisust – meie kogukondade ja rahvaste omapärasid, mis loovad meie kultuuririkkuse. Just sellele Eesti inimesi ühendavale väärtusele pöörame tähelepanu järgmise Kultuuriministeeriumi algatatud teema-aasta raames, mille korraldamine on usaldatud Integratsiooni Sihtasutusele.

Selleks võtame ühiselt ette kõik, mis aitab kultuurilisel mitmekesisusel eriliselt silma paista. Teisisõnu, avastame ja jagame, väärtustame ja loome, hoiame ja rikastame meie kogukondade ning rahvaste kultuurilisi omapärasid kõige selle kaudu, mis meid ühendab: alates elamustest ja müütidest kuni loomingu ja tulevikuni. Seda nii igapäevaelus ja tähtpäevadel kui ka uuringutes ja sündmustel. Kultuuriline mitmekesisus on meie kõigi nägu ja järgmine aasta on meie kõigi oma!

Kultuuriministeeriumi teema-aasta juhtrühma otsusel on teema-aasta nimetus „kultuuririkkuse aasta". 

 

2024 visuaal