13.12 algab registreerimine kolmandate riikide kodanike keeleõppesse

Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel integratsioon.ee algab 13. detsembril kell 10 registreerimine tasuta eesti keele kursustele B1 tasemel. Kursused on mõeldud Eestis elavatele täiskasvanud määratlemata kodakondsusega inimestele ja kolmandate riikide kodanikele.

Registreeruda saab järgmise aasta veebruaris algavatele kursustele. Kokku pakub Integratsiooni Sihtasutus registreerumiseks 300 tasuta õppekohta. Tunniplaaniga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Eesti keele kursustele B1 tasemel saavad registreeruda alates 18. eluaastast kolmandate riikide kodanikud või määratlemata kodakondsusega inimesed, kes elavad Eestis seaduslikult või on saamas vastavat õigust. Osalemiseks on vajalik eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel.

„Praeguse keeleõppe projekti raames ootame registreeruma neid meie püsielanikke, kellel on määratlemata kodakondsus või mõne sellise riigi kodakondsus, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda, või kes ei ole Šveitsi kodanikud ning kes soovivad õppida B1 tasemel,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi. „Registreerimine tasuta eesti keele kursustele A1-C1 tasemel toimub järgmise aasta veebruaris,“ lisas Jana Tondi.

Tallinnas ja Narvas on B1 tasemel kursused planeeritud nii kontaktõppena klassiruumis kui ka veebis. Teiste piirkondade elanikud saavad osaleda veebikursustel.

Ühe kursuse maht on 200 akadeemilist tundi, õppetöö toimub eesti keeles ning koosneb tunnitööst, kodustest ülesannetest, iseseisvast õppest ja Eesti kultuuri tutvustavatest õppekäikudest. Näiteks külastatakse muuseume, kino-, teatri- või kontsertetendusi, käiakse ekskursioonidel erinevates Eesti paikades või loodusmatkadel. Keeleõppetegevuste läbiviimisesse kaasatakse vabatahtlikke, kes oskavad eesti keelt emakeele tasemel, et pakkuda keeleõppijatele rohkem võimalusi eesti keele harjutamiseks elava suhtluse kaudu.

Kursustele saab registreeruda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Keeleõpet kolmandate riikide kodanikele kaasrahastavad Kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning Siseministeerium.

Riigihanke tulemusena viivad projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ keelekursusi läbi Algus OÜ, Elem Invest OÜ ja Kiri-Mari Kirjastus OÜ.

Lisainfot keeleõppe kohta saab tasuta infonumbril 800 9999 või aadressil [email protected].