Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis

Description

Käesolev uuringuaruanne on koostatud Balti Uuringute Instituudi ja Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi poolt ning analüüsib võrdse kohtlemise tajumist Eesti ühiskonnaruumis, sealjuures Võrdse kohtlemise seaduse retseptsiooni, temaatiliste varasemalt läbi viidud projektide mõju ja tulemuslikkust ning teiste riikide parimaid praktikaid võrdse kohtlemise edendamise vallas.