VÕIMALUS HARJUTADA EESTI KEELT: uued haridusprogrammid Tallinnas ja Tartus

Eesti Vabaõhumuuseum ja Tartu Ülikooli muuseum pakuvad sel aastal kaks korda kuus lihtsas eesti keeles kultuuririkkuse haridusprogramme, mis on mõeldud vähese keeleoskusega täiskasvanutele eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks.

Haridusprogrammide eesmärgiks on toetada kuulamis- ja lugemisülesannete abil algtasemel keeleoskaja püüdlust mõista eesti keelt. Lisaks julgustatakse programmis osalejaid läbi lihtsate ühistegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Programmi saab registreerida läbi meie iseteeninduse: https://iseteenindus.integratsioon.ee/login

ROHKEM INFOT PAKUTAVATE PROGRAMMIDE KOHTA

Eesti Vabaõhtumuuseumi haridusprogramm „Eestlaste eluolu pärisorjusest taasiseseisvumiseni

Foto: Vabaõhumuuseum

Tänapäeva inimeste elu muudavad lihtsamaks ja huvitavamaks erinevad masinad. Peaaegu iga töö tegemiseks on olemas seade, igavust aitab peletada televiisor, raadio ja arvuti. Milline oli aga eestlaste argipäev 200 aastat tagasi, kui kõik eluks vajaminev tuli luua raske tööga ja elamistingimused olid kasinad? Millesse siis usuti ja millest rõõmu tunti? Millal eluolu paranes ja kuidas see muutis inimeste mõtlemist? Millised muutused tõi kaasa nõukogude võim ja mis juhtus Eesti iseseisvuse taastamise järel? Rännakul Eesti külas saame kõigile neile küsimustele vastused. Võrdleme nähtut ja kuuldut tänapäevaga nii Eestis kui teistes kultuurides ja arutleme, kas ja kuidas tänapäeva inimene vanas külas hakkama saaks.

ASUKOHT:

Eesti Vabaõhumuuseumisse (Vabaõhumuuseumi tee 12) saab tulla bussidega 21 ja 21b. Bussid sõidavad välja Balti jaamast. Kesklinnas on peatused VIRU ja VABADUSE VÄLJAK. Bussist tuleks väljuda peatuses ROCCA AL MARE. Bussipeatus asub kohe muuseumi värava juures. Grupp koguneb muuseumi Peakassa ees ja haridusprogrammi läbiviija Einike Sooväli tuleb grupile sinna vastu. Muuseumist saab kesklinna ja Balti jaama tagasi sõita bussidega 41 ja 41b.

MILLAL:
Kaks korda kuus esmaspäeviti kell 17.30-20.15.
Kuupäevad: 5.02, 12.02, 04.03, 11.03, 8.04, 15.04, 6.05, 13.05, 3.06, 10.06, 1.07, 8.07, 5.08, 12.08, 9.09, 16.09, 7.10, 14.10, 4.11, 11.11, 2.12, 9.12

OSALEJAD:

10-20 inimest

Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogramm „Tee teadmisteni Eesti kultuurist ja pärandist rahvusvahelises rahvusülikoolis"

Foto: Tartu Ülikoolu Muuseum

Programmis räägitakse hariduse tähtsusest. Esile tuuakse miks on haridus ja teadus olnud Eestis oluline ning kuidas on see kujundanud tänast Eesti ühiskonda ja väärtushinnanguid. Läbi erinevate teemade ja valdkondade, mis ülikooli minevikuga seostuvad, antakse ülevaade, mis on Eesti kultuuri põhiväärtused ja olulisemad teadussaavutused läbi aegade. Tutvustatakse minevikku, mis läbi elulähedaste näidete seotakse tänapäevaga. Osalejatele tehakse ekskursioon, lahendatakse töölehti ja harjutatakse läbi erinevate ülesannete eesti keelt.

ASUKOHT:  
Tartu Ülikooli muuseumis (veebruar-aprill; oktoober- detsember),

Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja peahoones (veebruar-aprill; oktoober- detsember)
Tartu tähetornis (mais, juunis ja septembris
)

Toomemäel ja botaanikaaias (juulis ja augustis)

MILLAL:
Kaks korda kuus: 17.02, 28.02, 16.03, 27.03, 13.04, 24.04, 11.05, 22.05, 08.06, 19.06, 13.07, 31.07, 10.08, 21.08, 07.09, 18.09, 12.10, 30.10, 09.11, 20.11, 07.12, 11.12

  • Laupäeviti kell 11.15-13.30
  • Kolmapäeviti kell 17.30-19.45

OSALEJAD:

10-20 inimest

*Haridusprogrammi rahastatakse: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“.