VEEBRUAR 2013

MISA toetab tänavu avaliku sektori töötajate keeleõpet ligi 60 000 euroga
Pakkumuskutse väliseesti noortele keelelaagrite korraldamiseks
Avaneb uus ettepanekute kogumise voor kõrgkoolide keeleõppe korraldamiseks
80 kutsekooli õpetajat läbisid lõimitud aine- ja keeleõppe koolituse
MISA tunnustas kodanikupäeva viktoriini ja esseekonkursi parimaid
Hoogu on võtmas kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimine
Lõppes kutseõppeasutuste nõustajate täienduskoolitus

MISA toetab tänavu avaliku sektori töötajate keeleõpet ligi 60 000 euroga

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) võimaldab käesoleval aastal Euroopa Sotsiaalfondi toel eesti keele kursuseid ligi 200 avaliku sektori asutuse töötajale.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ tegevuse „Avaliku sektori töötajate keeleõpe“ raames viiakse 2013. aastal ellu kümme kursust eesti keelest erineva emakeelega avaliku sektori asutuse töötajatele.

„Kursuste eesmärgiks on parandada avaliku sektori eesti keelest erineva emakeelega töötajate ametialast toimetulekut. Kursused korraldatakse lähtuvalt mullu kevadel toimunud avaliku ettepanekutevooru parimatele ettepanekutele, mis võimaldab pakkuda asutuste vajadusi ja eripära arvestavat keeleõpet,“ selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Riigikeele oskuse lihvimisega alustavad esimestena Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus „Ulei“ töötajad, seejärel Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ning Narva Keskraamatukogu töötajad, Narva lasteaedade Tareke, Kirsike ja Kuldkalake pedagoogid ning Kuldkalake teenindav personal. Lisaks toimuvad eesti keele kursused Sillamäe lasteaedade Helesinised Purjed, Rukkilill, Päikseke, Pääsupesa ja Jaaniussike ning Tallinna Ümera Lasteaia õpetajatele, Narva Lasteaed Kirsike pedagoogidele ja Narva lasteaedade õppe- ja kasvatusalajuhatajatele. Kokku asub eesti keelt täiendama 194 töötajat.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]

 Pakkumuskutse väliseesti noortele keelelaagrite korraldamiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja kutse pakkumisele teenusele „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaagri korraldamine 2013. aastal“.

Kutsume laagrikorraldajaid osalema pakkumises, mille eesmärk on tellida väljaspool Eestit elavatele noortele korraldatava keelelaagri teenust ajavahemikel 26.juuni–6. juuli, 9.–20. juuli ning 30. juuli–10. august 2013.

Pakkumise võitjaga sõlmitakse töövõtuleping 2013. aasta I kvartalis.

Pakkumise eesmärk on korraldada keelelaager, mis võimaldab eesti päritolu noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Keelelaagris osalevad Eesti päritolu noored – väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavad eesti etniliste juurtega noored vanuses 13–18 aastat. Eesti päritolu noorte leidmine laagritesse toimub MISA esitatud nimekirja alusel. Lisaks osalevad laagritegevustes ka eesti keelt emakeelena kõnelevad tuginoored, kes toetavad eesti päritolu noorte keeleõpet keelelaagris. Tuginoorte leidmine, instrueerimine ja kaasamine on pakkumuse esitaja ülesanne.

Kokku osaleb keelelaagri 3 vahetuses 90 noort – ühes vahetuses 30 noort, kellest väljaspool Eestit elavaid eesti päritolu noori on vähemalt 22.

Pakkumise esitamiseks vajaliku info ja detailsemate tingimustega saab tutvuda sihtasutuse kodulehel.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. veebruar.

Lisainfo: Kaie Kullik, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]

Avaneb uus ettepanekute kogumise voor kõrgkoolide keeleõppe korraldamiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutab lähiajal välja kolmanda ettepanekute kogumise vooru kõrgkoolidele eesti keele õppe korraldamiseks.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ raames viiakse ellu täiendavad eesti keele kursused Eestis keskhariduse omandanud ja Eesti kõrgkoolides õppivatele üliõpilastele, kes soovivad arendada kõrgharidustasemel akadeemiliseks õppeks vajalikku eesti keelt ning erialast eesti keelt.

„2011.–2012. aasta jooksul on täiendava eesti keele õppe läbinud üheteistkümne erineva kõrgkooli 287 tudengit. Keeleoskust on praegu täiustamas veel 131 üliõpilast veel seitsmes kõrgkoolis ning kokkulepped on juba sõlmitud 103 Tartu Ülikooli Narva Kolledži, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži ning Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari õppurile eesti keele õppe korraldamiseks,“ selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Praegu toimuvad keeleõppekursused Eraettevõtluskõrgkooli Mainor Narva õpperühmas, Euroakadeemias, Sisekaitseakadeemias, TTÜ Virumaa Kolledžis, Eesti Maaülikoolis, TÜ Narva Kolledžis ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.

2013. aasta talvel korraldatava kolmanda ettepanekutevooru raames on keeleõppe korraldamiseks planeeritud ligi 32 000 eurot. Kokku toetab MISA kolme aasta jooksul eesti keele õpet kõrgkoolides ligi 160 000 euroga.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]

80 kutsekooli õpetajat läbisid lõimitud aine- ja keeleõppe koolituse

Eelmise aasta detsembris lõppes 130 tunni mahuline lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) täienduskoolitus kutseõppeasutuste õpetajatele, mille raames arendasid õpetajad LAK-õppe metoodika kasutamise oskusi oma igapäevatöös.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel ning Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskuse poolt korraldatud täienduskoolituses osales 80 pedagoogi. Õpetajad läbisid koolituse raames ka vaatluspraktika nendes Tartu, Tallinna ja Kohtla-Järve gümnaasiumides, kus rakendatakse LAK-õppe metoodikat igapäevases õppetöös.

„Koolituse tulemusena oskavad õpetajad kasutada oma igapäevatöös LAK-õppe metoodikat ning luua ja kohandada vastavaid õppematerjale. Käsitletud teemade ring oli lai ning puudutas näiteks LAK-õppe aluseid ja rakendusnäiteid; õpetaja ja õpilase arengut, aga ka õppekeskkonna kujundamist ning teisi teemasid,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Odinetsi sõnul näitab koolituse läbinud õpetajate tagasiside, et uued teadmised on väga vajalikud töös kutseõppuritega ning eriti väärtuslikuks hindasid õpetajad LAK-õppe tundide külastusi, mis andsid kindluse õpitud meetodi kasutamiseks oma töös.

„Ootused koolitusele oli saada teadmisi lõimitud aine- ja keeleõppest, kuid koolitus osutus loodetust kordades tõhusamaks. Koolitus muutis minu hoiakuid ja arusaama õpetaja rollist,“ kommenteeris tagasisidena Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja Sille Lillestik.

Koolitus toimus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi  "Keeleõppe arendamine 2011–2013" raames.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

MISA tunnustas kodanikupäeva viktoriini ja esseekonkursi parimaid

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tunnustas 24. jaanuaril kodanikupäeva e-viktoriinis ja esseekonkursil heade tulemustega silma paistnud õpilasi.

Tunnustusürituse raames toimus Eesti Olümpiakomitee vastuvõtt Audentese Spordigümnaasiumis, millele järgnes pidulik kontsert ja auhindade üleandmine Mustpeade majas.

Kümnendat aastat toimunud e-viktoriini parima tulemuse saavutasid Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilane Karl Kiur Saar ning Hugo Treffneri 12. klassi õpilane Kaur Aare Saar. Heade tulemustega osalesid ka Ülenurme Gümnaasiumi, Tartu Kommertsgümnaasiumi, Saku Gümnaasiumi, Tallinna Rahumäe Põhikooli ning Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilased. E-viktoriinis osales mullu kokku üle 5200 inimese ning esmakordselt said teadmisi testida lisaks kooliõpilastele ka kõik teised huvilised.

Teist aastat korraldatud esseekonkurss pühendas tähelepanu spordi ja kodanikutunnetuse seostele. Esseekonkursi „Kuidas aitab sport tunnetada Eesti kodanikuks olemist?“ üldhariduskoolide 7.–9. klasside õpilaste voorus sai esimese preemia Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Nika Karabelskaja. Üldhariduskoolide 10.–12. klasside arvestuses võitis esseekonkursi Rakvere Eragümnaasiumi 11. klassi õpilane Marina Vinkel.

7.–9. klasside arvestuses said teise koha Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilased Gert Müür ja Liis Viljamäe. Kolmanda koha pälvis samuti Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilane – Taavi Ustal. Gümnaasiumiõpilaste hulgas auhinnati 2. kohaga Saku Gümnaasiumi 12. klassi õpilasi Fred Antonit ja Kadi-Liis Laaspere. Ka kolmanda koha preemia pälvis Saku Gümnaasiumi 12. klassi õpilane – Stina Kaldma.

Lisaks tunnustas MISA aktiivse juhendamise eest ka seitset pedagoogi.

Kodanikupäeva esseekonkursi ja viktoriini korraldamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post toivo.sikk@meis

Hoogu on võtmas kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimine

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) jätkab ka tänavu kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimisega, mille käigus võimaldatakse pedagoogidel arendada erialaseid ja keelelisi oskusi  õppekeelega koolis.

„Stažeerimist kui ühte täiendusõppe vormi korraldatakse vene õppekeelega kutseõppeasutuste õpetajatele eesti õppekeelega kutseõppeasutustes ning eestikeelsete kutseõppeasutuste õpetajatele vene õppekeelega kutseõpeasutustes. Pedagoogid saavad teise õppekeelega koolis oma oskusi täiendada 12 või 24 päeva ning nii eelnevalt kui ka stažeerimise järgselt toetavad neid selles protsessis spetsiaalsed tugiisikud,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Võimalus stažeerimiseks on jätkuvalt ka neil õpetajatel, kes praeguseks ei ole oma soovist veel teada andnud ning nii koolid kui pedagoogid saavad oma huvist meile märku anda,“ kinnitas Odinets ja lisas, et positiivse tendentsina on näha eesti õppekeelega kutseõppeasutuste huvi suurenemist stažeerimisprogrammi vastu.

Euroopa Sotsiaalfondi toel ning MISA koordineerimisel on stažeerimist alates 2009. aastast võimaldatud 45 pedagoogile.

Enamik eelmise aasta oktoobris alanud programmi osalejaid asuvad stažeerima käesoleva  aasta esimesel poolaastal.

Stažeerimist korraldatakse programmi „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ raames stažeerimises osalenud pedagoogidele ning ka neile õpetajatele, kes pole varem programmis osalenud.

Programmist huvitatud õpetajad ja koolid saavad oma osalemise soovist nii saatva kui ka vastuvõtva koolina teada anda MISA elukestva õppe üksuse koordinaator Maria Ratassepale e-posti aadressil [email protected] või telefonil 659 9068.

Kutseõppeasutuste pedagoogide stažeerimist korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavas programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ raames.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

Lõppes kutseõppeasutuste nõustajate täienduskoolitus

Mullu detsembris lõppes Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel korraldatud kuus kuud väldanud  mitmekultuurilisust käsitlev täienduskoolitus kutseõppeasutuste õpetajate nõustajatele.

Koolitusel osales 9 nõustajat, kes said teadmisi mitmesugustest mitmekultuurilist õppesüsteemi iseloomustavatest teemadest. Koolitusel käsitleti kultuuridevahelisi erinevusi, keeleõppe rakendamise eri võimalusi, õpetajate nõustamise põhimõtteid, multikultuurilise õpetuse ülesehituse eripärasid jne. Ühtlasi pühendati tähelepanu kultuurilistest, religioossetest ja väärtuslikest erinevustest tulenevatele psühhologiliste pingete maandamisele jne.

„Koolitus laiendas arusaamist nõustaja rollidest ning praktika pakkus hea võimaluse rakendada omandatavaid teadmisi reaalsetes nõustamissituatsioonides,“ kommenteeris koolitusel osalenud nõustaja Jelena Ohakas. „Kasulik oli ka seminar Soome nõustamissüsteemist ning nõustamisjuhtumistest ja simulatsioonidest – see julgustas ka edaspidi nõustamisega tegelema.“

Tegemist oli jätkukoolitusega, mille tulemusena asuvad nõustajad nõustama kutseõppeasutuste õpetajaid mitmekultuurilise õppesüsteemi arendamiseks. Koolituse korraldajaks oli MISA tellimusel BDA Consulting OÜ. Koolituse maht oli 120 tundi ning koolitusele lisaks korraldati ka kahepäevane õppeseminar Soome nõustamiskogemusest ning nõustaja rollidest.

2010. aastal läbisid nõustajad esmakoolituse, mille eesmärgiks oli valmistada nõustajaid ette kutseõppeasutuste juhtide ja valdkonnajuhtide nõustamiseks.

„Üleminek tegelikule eestikeelsele õppele kutseõppeasutustes võtab aega ja jõudu, vajades koolijuhtide teadlikkust olukorra juhtimiseks ja valmisolekut muutusteks. Nõustaja omab lisaks laiemale nõustamisalasele ja mitmekultuurilisele ettevalmistusele ka teadmisi just kutseõppeasutuste eripärast,“ selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Täienduskoolitus viidi ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013" raames.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]