VEEBRUAR 2011

 
 
Tasuta põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursused algavad taas mais
 
2011. aasta maikuust on määratlemata kodakondsusega isikutel ning kolmandate riikide kodanikel taas võimalus osaleda tasuta põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursustel. Kursuste läbiviijad selguvad märtsis väljakuulutava konkursi kaudu.
 
2009. aastal osales sarnastel kursustel üle 1000 sihtrühma liikme. Kursused on suunatud määratlemata kodakondsusega isikutele ja kolmandate riikide (sh Venemaa) kodanikele. Kolmandate riikide kodanik on Eestis resideeriv isik, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik.
 
Kuni maikuuni on kõigil soovijatel võimalik eksamiks iseseisvalt valmistuda, kasutades selleks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt tasuta jaotatavaid materjale ning osaledes tasuta eksamieelsetel konsultatsioonidel. Konsultatsioonid toimuvad Tallinnas, Narvas, Jõhvis ja Tartus, toimumisajad on leitavad Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse veebilehel www.ekk.edu.ee.
 
Lisainfo: Tea Tammistu, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post [email protected]
 
 
Keelekümblusprogrammi 2011. aasta esimene koolitus algab veebruaris
 
Keelekümblusprogrammi 2011. aasta koolituskalendri avab metoodikakoolitus „Toetav vahetu tagasiside, 5 minuti vaatluse meetod“ Narva Vanalinna Riigikoolis (alates 9. veebruarist) ja Tallinna Humanitaargümnaasiumis (alates 11. veebruarist).
 
Koolitus on suunatud haridusasutuste juhtidele, õppealajuhatajatele, programmi koordinaatoritele, nõustajatele, koolitajatele ja kohalike omavalitsuste haridusametnikele.
 
Koolitusel tutvutakse keelekümblusprogrammi põhimõtetega. Õppija saab ülevaate kollegiaalsest juhtimisest kui organisatsioonikultuuri olulisest instrumendist. Koolitajad tutvustavad tunnivaatluslehe rakendamise võimalusi ja reflektiivseid küsimusi näidates järelvestluse olulisust õpetaja arengu toetamisel.
 
Narvas viivad koolitused läbi Krista Juhkov ja Riina Vohta ning Tallinnas Anne Pipar ja Ruth Kaur.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise hariduse üksuse keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9847, [email protected]
 
 
Pühapäevakoolide õpetajad õpivad LAK-õppe programmi oma koolides rakendama
 
18. veebruaril algab III moodul rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate lõimitud aine- ja keeleõppe ehk LAK-õppe koolitusest. Kokku kestab kolmest moodulist koosnev koolitus seitse päeva ja sellest võtavad osa 18 õpetajat.
 
Koolituse viivad läbi LAK-õppe- ja kümblusprogrammi nõustaja, metoodik Õie Vahar ja õpetaja-praktik, metoodik ning õpikute autor Helgi Org.
 
Koolituse lõpuks on pühapäevakoolide õpetajad õppinud erinevaid õppevorme ja õpilaste õppeprotsessi aktiivse kaasamise võtteid. Paralleelselt on toimunud ka nende eesti keele oskuste arendamine.
 
Novembris alanud koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
 
Lisainfo: Kristiina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, E-post [email protected]
 
 
Eesti Vabaharidusliit pakub tasuta eesti keele kursuseid
 
2011. aasta esimesel poolaastal pakub Eesti Vabaharidusliit Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ tasuta eesti keele kursuseid kuni 223 inimesele.
 
Kursuste sihtrühmaks on täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik ehk põhikooli lõpetanud või on 17. aastased ja vanemad. Eelkõige on tasuta kursustele oodatud inimesed, kes ei ole õppima pääsenud majanduslikel või muudel põhjustel.
 
Kursustele saab registreeruda kursusi korraldavates koolituskeskustes. Kursuste plaani ja koolituskeskuste kontaktandmed leiab Eesti Vabaharidusliidu kodulehelt www.vabaharidus.ee
 
Eesti keele kursuste kõrval pakub Vabaharidusliit veel mitmeid teisigi tasuta kursuseid. 2011. aasta I poolaastal saab erinevatel tasuta kursustel õppida kokku 3409 inimest, eesti keele kursustest on võimalik osa võtta 223 inimesel.
 
Eesti keele kursused toimuvad Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskuses „Osilia“, Pärnu Sütevaka Koolituskeskuses ja Pärnu Rahvaülikoolis, Haapsalu Rahvaülikoolis, Tartu Rahvaülikoolis, Tartu AHL koolituskeskuses, Tartus Johannes Mihkelsoni Koolituskeskuses, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses Tallinnas ning Viru Koolituskeskuses Kohtla-Järvel.
 
Kursuste kohta saab infot www.vabaharidus.ee ja www.rajaleidja.ee
 
Lisainfo: Tiina Jääger, Eesti Vabaharidusliidu programmijuht, tel 677 6299, E-post [email protected]