Vastame küsimustele: eesti keele õppe võimalused ja korraldus

Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi vastab küsimustele, millega meie poole sageli pöördutakse.

Milliseid eesti keele kursusi korraldab Integratsiooni Sihtasutus? Pakume eesti keele kursusi täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) tasemetel A1, A2, B1, B2 ja C1. Lisaks tavapärastele keelekursustele (120 akadeemilist tundi) pakume võimalust osaleda ka lühematel erikursustel (40-80 akadeemilist tundi), mis arendavad mõnda konkreetset osaoskust, nagu näiteks kirjutamist, kuulamist, hääldust või rääkimist. Eesti keele kursusi pakub Eesti keele maja ja Integratsiooni Sihtasutuse partnerid ehk keeltekoolid.

Kes saab nendele eesti keele kursustele registreeruda? Tasuta eesti keele kursustele saavad registreeruda täiskasvanud Eesti elanikud, kellel on olemas Eesti isikukood. Palume siseneda registreerumiseks Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduses.

Millal ja kuidas on võimalik keeleõppesse registreeruda? Tasuta eesti keele kursustele tasemetel A1, A2, B1, B2 ja C1 ja erikursustele saab registreeruda kahel korral aastas (jaanuaris ja augustis) Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduses.

Kes saab eelisjärjekorras kursusele? Esmajärjekorras pakume õppekohta kursuste edukatele lõpetajatele, seejärel üldise järjekorra alusel nõustamise läbinud inimestele, kelle andmed on iseteeninduses kättesaadavad ja korrektsed.

Kust saab kogu infot nende kursuste kohta? Seda leiab iseteeninduses, vahelehel “Minu teenused”, teenuste otsingu kaudu. Sulle avaneb kursust valides kursuse toimumise ajakava, kursuse lühikirjelduses õpetaja ja keeltekooli nimi ning koolitaja kontakt e-maili aadress. Täpsemat infot kursuse sisu kohta saad koolitaja käest, kelle kontaktid on iseteeninduses konkreetse kursuse sisu kirjelduse juures.

Kuidas otsida keelekursust iseteeninduses? Kursusi iseteeninduse portaalis saab valida kursuse alguse aja (nt alates 01.08), keeletaseme ja toimumise koha järgi.

Mis võimalusi veel pakub Integratsiooni Sihtasutus eesti keele õppeks? Lisaks keelekursustele pakume erinevaid keeleõpet toetavad tegevusi, nagu nt keeleklubisid ja keelekohvikuid, kus saab eesti keelt õppida ja harjutada.

Keelekohvikud on mõeldud eesti keele õppijatele alates tasemest A2. Kohvik pakub tuge eesti keele õppimiseks ja harjutamiseks enne keelekursusele minekut või teadmiste kinnitamiseks peale selle läbimist. Kohtumistel saad koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. 

Keele ja kultuuri tundmise klubidesse on oodatud eesti keele õppijad, kes räägivad seda tasemetel B1, B2 või C1: Klubi julgustab eesti keeles vabalt rääkima ja seda edasi õppima, kuna kohtumised pakuvad lisaks keeleõppele ka ühistegevusi nagu näiteks õppekäigud ja õpitoad.

Samuti korraldame eraldi eesti keele kursuseid, mis on mõeldud Eesti kodakondsuse taotlejatele, uussisserändajatele ja Eestis rahvusvahelise kaitse saanutele

Erinevad iseseisva õppe materjalid on koondatud meie sihtasutuse veebilehele, sh Eesti keele e-kursus https://www.keeleklikk.ee/.

Kas ja kuidas saab kompensatsiooni tasulistel kursustel osalemise eest? Juba täna saab õppida keelt iseseisvalt ning saada HARNO-st õppekulude kompensatsiooni. Samuti pakub keeleõppe võimalusi Töötukassa

Kust leiab tegevuste kohta rohkem infot? Info on kättesaadav meie sihtasutuse veebilehe kalendris ning registreerimine neisse toimub iseteeninduse kaudu.

Miks Integratsiooni Sihtasutus enam ei vii läbi avalikku registreerumist? Me kaardistame klientide vajadused ja lähtuvalt saadud tulemustest planeerime ning pakume koostöös partneritega vajalikud teenused (kursused, erikursused, klubid, kohvikud ja keeleõpet toetavad tegevused, nt õppekäigud ja õpitoad). Keelekursustele, klubidesse ja kohvikutesse saavad registreeruda nõustamise läbinud inimesed ja jätkukursusele soovijad. Seejärel saavad iseteeninduses valida endale sobivat teenust kõik ülejäänud soovijad.

Juhul, kui Sa ei ole läbinud nõustamist, siis soovitame seda kindlasti teha. Nõustamisele registreerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999. Nõustamine on tasuta.

Millised muudatused on tehtud? Parimat keeleõppe vormi aitab valida nõustaja. Nõustajad analüüsivad iga inimese keeleõppe vajadusi ja olemasolevaid kogemusi ning pakuvad just temale sobiva lahenduse keeleõppeks. Vabade kohtade olemasolul pakutakse nõustamise läbinule keeleõppe kohta sobival keelekursusel, -kohvikus või -klubis. Nõustamisele registreerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999. Nõustamine on tasuta.

Iseteenindus on kõigile avatud 24 tundi ööpäevas. Seal saab iseseisvalt ja rahulikult sulle sobival ajal avastada enda jaoks erinevaid eesti keele õppe võimalusi, registreerida end sobivasse teenusesse (nt kursus, klubi) ja õpperühma või lisada end teenuse ootejärjekorda, hoida silma peal oma õpingutel.

Miks on tehtud just sellised muudatused? Nõustamise ja iseteeninduse abil soovime tagada paremat teenuse kättesaadavust, aga ka lihtsustada kliendi keeleõppe teekonda ja tõsta keeleõppe kvaliteeti. Nende muudatuste kaudu pakume õppijate vajadustest ja keeleoskusest lähtuvalt neile sobivat õppevormi vajalikul keeletasemel.