Uus praktikaprogramm soodustab mitmekesisust riigisektoris

Integratsiooni Sihtasutus alustab novembris praktikaprogrammiga, mille raames pakuvad erinevad ministeeriumid, Riigikantselei ja Õiguskantsleri Kantselei praktikakohti eesti keelest erineva emakeelega tudengitele. Programmi eesmärk on tutvustada noortele töövõimalusi riigiasutustes ja julgustada neid tulevikus kandideerima avaliku sektori ametikohtadele. Programmis osalemiseks saab kandideerida 7. detsembrini.

„Riigisektoris nii nagu ka tööturul üldiselt pööratakse aina enam tähelepanu töötajaskonna mitmekesistamisele. Teisest rahvusest teenistujate suurem osakaal avalikus sektoris aitab kujundada poliitikat, mis kaasab erinevaid sihtrühmi ning arvestab seejuures rohkem eri inimeste sotsiaal-kultuuriliste eripäradega,“ ütles Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman. „Eelmise aasta seisuga on avaliku teenistuse aruande kohaselt riigi ametiasutustest tööl 10,3% teisest rahvusest teenistujaid, seejuures ministeeriumides vaid 2,8%. Just selle tõttu keskendub programm peamiselt ministeeriumi kui tulevase töökoha atraktiivsuse tõstmisele noorte seas,“ lisas Piret Hartman.

Programmi jaoks on pandud kokku sisukad ja riigisektori tööd mitmekülgselt tutvustavad praktikapakkumised, mis käsitlevad värbamis- ja kriminaalpoliitikat, lapsesõbralikku õigusemõistmist ning kodanikuühiskonna ja tööhõive valdkonna teemasid. Näiteks hõlmab Haridus- ja Teadusministeeriumi praktika rahvusvahelisi suhteid hariduse, teaduse ja noortepoliitika valdkonnas. Praktikandi ülesandeks saab olema hetkeolukorra kaardistus, kontaktide arendamine ning uute koostöökohtade ja -teemade leidmine, nende realiseerimise potentsiaali hindamine Eestile huvipakkuvates valdkondades.

Praktikaprogrammi eripäraks on see, et lisaks praktika läbimisele saavad praktikandid võimaluse osaleda enesearengu koolitustel, mis aitavad paremini valmistuda tulevaseks karjääriks. Praktikapakkujatel on võimalik võtta osa praktikate teekonna disaini töötubadest, kus käsitletakse muuhulgas töökollektiivi mitmekesisuse teemat.

Praktika formaat näeb ette nii meeskonnatööd kui iseseisvalt teostatud tööd, kaasates praktikanti võimalikult palju asutuste igapäeva töökorraldusse. Praktikantide vajadusest lähtudes on kokkuleppel võimalus paindlikuks tööajaks ning samuti kaugtööks. Kandideerida saavad erineva valdkonna tudengid, kellel on eesti keelest erinev emakeel. Eelduseks on väga hea eesti keele oskus, huvi valdkonna vastu, proaktiivne suhtumine ning valmisolek põnevaks väljakutseks.

“Sageli ei julge asjalikud noored kandideerida riigiasutustesse ja ministeeriumidesse tööle, kuna ei ole eneses kindlad, et nende oskused ja teadmised on just need, mida avalik sektor vajada võiks.. Eesti keelest erineva emakeelega tudengitele suunatud praktika on hea võimalus ennast proovile panna, tutvuda riigisüsteemiga ja alustada karjääri ning veenduda, et avalikus sektoris hinnatakse oskusi ja isikuomadusi, mitte eesti keele aktsendi tugevust,” ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Praktikapakkumiste ja kandideerimise tingimustega saab lähemalt tutvuda programmi veebilehel www.karjeravestonii.ee.