Uuring alaealiste probleemkäitumisest ja alaealiste komisjonide tegevusest

Autor:
Liis Kasemets, Rika Ilves
Publisher:
MEIS
Aasta:
2006
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
alaealiste komisjon, uuring
Manus:
86_93.pdf1.12 MB
Description

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada alaealiste õiguserikkumiste valdkondi. Analüüsiti ka alaealiste komisjonide tegevust. Selleks küsitleti nii maakondlike kui kohalike omavalitsuste alaealiste komisjonide esindajaid, alaealisi õiguserikkujaid ja alaealiste komisjonidega kokkupuutuvaid sidusgruppe – kokku ligi 800 inimest.

1998.aastal võttis Riigikogu vastu alaealiste mõjutusvahendite seaduse noorsootööinstitutsioonina moodustatud alaealiste komisjonide tegevusest ja jätkusuutlikkusest. Seitsme aasta jooksul on muutunud nii kriminaalpreventsiooni võimalused (teadmised-võimalused, inim- ja rahalised ressursid, valdkonnas tegutsevate organisatsioonide arv ja professionaalsus) kui ka ühiskondlikud olud. Praegune uuring andis võimaluse kaardistada ja üldistavalt analüüsida alaealiste komisjonide tegevust tervikuna. Küsitlusest selguvad nii noorte kui nende järelevaatajate hinnangud alaealistele õiguserikkujatele suunatud kriminaalpreventiivse ja kasvatava tegevuse kohta. Uuringu teostas OÜ MindPark.