Tule meile KOORDINAATORIKS Narva!

Integratsiooni Sihtasutus toetab mitmekesiste tegevuste kaudu sidusa ühiskonna kujunemist: Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestisse töötama või elama tulnud inimeste kohanemist ning Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist.

Oled hea suhtleja ning sulle on oluline täpsus?

Tule meile KOORDINAATORIKS Narva!

Siin saad sa riigihangete tulemusel sõlmitud lepingute täitmise jälgimisel oma oskusi väärtuslikult rakendada:

 • kontrollid üle, kas meile esitatud aruanded vastavad nõuetele;
 • nõustad meie lepingupartnereid;
 • valmistad ette ja viid läbi taotlusvoore;
 • korraldad taotluste hindamist;
 • kui vaja, asendad oma kolleege-koordinaatoreid.

Sobitud täiuslikult meie sekka, kui:

 • Sul on kõrgharidus;
 • oled oma asjaajamisoskuse poolest parimate seas;
 • räägid ja kirjutad eesti keeles arusaadavalt ja õigesti ning saad aru ka vene keelest;
 • oled julge suhtleja ja algataja;
 • Sulle sobivad riigisisesed töölähetused;
 • Sul on projektide juhtimise kogemus või töökogemus sarnases valdkonnas;
 • Oled varem kokku puutunud haldusmenetluse seaduse või EL struktuuritoetustega.

Sinu töörõõmu aitavad luua:

 • võimalus aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele;
 • mõnus kaasaegne kontor Narva südames;
 • silmaringi avardavad meeskonnategevused;
 • tööülesannete täitmiseks vajalikud koolitused;
 • paindlik töökorraldus (võimalus töötada ka kodukontoris);
 • tervise, pere ja enesearengu väärtustamine kollektiivis;
 • erineva emakeele, vanuse ja teekonnaga inspireerivad kolleegid;
 • erakordne kollektiiv, kus töötajate rahuloluindeks on 93.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri e-mailile [email protected] 05.12.2023 märksõnaga „Koordinaator“.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

Lisainfo: rakenduskeskuse juht Igor Širai, [email protected], tel 6599 035

 

Tule meile KOORDINAATORIKS Narva!