Tule meie meeskonda juristiks!

Meie meeskond on pühendunud Eestis sidusa ühiskonna kujunemisele mitmekesiste tegevuste kaudu. Toetame erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist ning Eestisse elama tulnud inimeste kohanemist ja kaasamist.

Meiega ühinedes saad Sa teha tööd, millel on nii tähendus kui ka tulemus!

Kui liitud meiega, siis usaldame Sulle

> kolleegide abistamise õigusalastes küsimustes;

lepingute ja teiste juriidilise sisuga dokumentide koostamise ja kooskõlastamise;

juriidiliste küsimuste lahendamise.

Ootame sind kandideerima, kui

Sul on juriidiline kõrgharidus;

kasuks tuleb töökogemus avalikus sektoris;

hindad koostööd ning oled tööasjade korraldamisel initsiatiivikas ja detailitäpne;

Sul on hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;

Sul on väga hea eesti ja hea inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume

mitmekesist tähendusega tööd, mis toetab lõimumisvaldkonna teenuste pakkumist;

valdkonna asjatundjatest koosnevat inspireerivat meeskonda;

professionaalset arengut ja koostööd toetavaid ühiseid tegevusi;

kaasaegset töökeskkonda Tallinna või Narva südames koos kaugtöö võimalusega;

enesearengu, tervise ja pere väärtustamist.

Kui tundsid end selles kirjelduses ära, siis ootame Sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja hiljemalt 14. aprillil CV-Online või CV-Keskus veebiportaalis või aadressil [email protected] märksõnaga „Jurist“.

Motivatsioonikirjas kirjelda varasema tööpraktika kõige vastutusrikkamat ja õnnestunumat ülesannet, samuti lisa palgasoov.

Lisainfo: finants- ja tugiüksuse juht Laura Soome – tel 5818 2871, e-post [email protected]

Jurist