Tule meie meeskonda, finants- ja tugiüksuse juht!

Meie meeskond on pühendunud Eestis sidusa ühiskonna kujunemisele mitmekesiste tegevuste kaudu: Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestisse töötama või elama tulnud inimeste kohanemist ning Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist. Meie meeskonnas on sul võimalus teha tööd, millel on nii tähendus kui ka tulemus!

Ootame sind kandideerima, kui  

> sulle on omased algatusvõime, meeskonnatöö, paindlikkus, otsustusvõime, tulemuslikkus, avatus ja empaatiavõime; 

> sa oskad tagada meeldiva töökeskkonna ja organisatsiooni edu ning eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi planeerida, protsesse juhtida ja tulemusi analüüsida, oma seisukohti veenvalt ja argumenteeritult põhjendada.  

Usaldame sulle mitmeid väljakutseid: 

> sihtasutuse strateegia elluviimise toetamine;  

meeskonna värbamine, arendamine ja motiveerimine;  

finantsplaneerimine ja analüüs;  

sihtasutuse tegevuskava ja aruannete koostamise koordineerimine;  

kehtiva seadusandluse järgimine ja rakendamine;  

haldus- ja administratiivülesannete täitmise korraldamine. 

Sulle tulevad töös kasuks: 

arusaam avaliku sektori toimimisest; 

juhtimisarvestuse ja eelarve planeerimise kogemus;  

sobiv haridus (soovitavalt magistrikraad majanduses, riigiteadustes või õigusteaduses);  

varasem juhtimiskogemus; 

eesti ja inglise keele väga hea oskus.  

Omalt poolt pakume 

võimalust teostada ennast tervele Eestile olulises valdkonnas; 

valdkonna asjatundjatest koosnevat meeskonda;  

avatud juhtimisstiili;  

eneseteostuse võimalust.  

 

Kui tundsid end selles kirjelduses ära, siis ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja hiljemalt  22. juulil tööportaalis CV Online või CV Keskus või e-kirjana aadressile [email protected] märksõnaga „Finants- ja tugiüksuse juht“. 

Eluolookirjelduses palume täpsustada ootusi töötasu ja muude töötingimuste osas ning motivatsioonikirjas põhjendada soovi meie meeskonnas töötada ja kirjeldada tegevust, mis on õnnestunud tänu sinu panusele.  

 

Kontor: Tallinn või Narva  

Lisainfo: Dmitri Moskovtsev – juhataja, tel 659 9023, e-post [email protected] 

 

töö