Tule Integratsiooni Sihtasutuse meeskonda rahvuskaaslaste nõustajaks!

Tunned end hästi, kui saad teisi aidata?  
Tule meile RAHVUSKAASLASTE NÕUSTAJAKS! 

Siin saad Sa olla nõuandjaks Eestisse tagasi pöördujatele ja anda oma tööga üleilmsele eestlaste võrgustikule tuge: 

 • nõustad Eestisse tagasi pöördujaid ja välisriigis elavaid rahvuskaaslasi, süvenedes nende olukorda ning jagades praktilist teavet ja kohanemisalast nõu, 
 • oled valmis jagama infot kõikvõimalikel Eestis kohanemise ja lõimumise teemadel eesti, inglise ja vene keeles 
 • valmistad ette ja viid ellu üritusi rahvuskaaslaste ja tagasipöördujate sujuvamaks kohanemiseks 
 • lood ja koordineerid kogemuskohtumisi ja teisi kohanemist toetavaid tegevusi, 
 • koostad ja täiendad info- ja nõuandematerjale: veebitekste, voldikuid, e-kirju, 
 • kirjutad toredaid lugusid ja intervjuusid eesti meele hoidmisest üle maailma. 


Sobitud täiuslikult meie puslesse, kui 

 • sõbrad kadestavad Sind algatusvõime pärast, 
 • oled vana kala täiskasvanute nõustamise valdkonnas ja selles toimetanud juba mõned aastad, 
 • Sul on kõrgharidus, 
 • inimestega suhtlemine ja koostegemine annavad Sulle energiat,  
 • oled veenev arutelupartner ja südikas motiveerija, 
 • räägid ja kirjutad selgelt ja õigesti eesti keeles ning saad hästi hakkama inglis- ja venekeelse suhtlusega,  
 • oskad arvutis virtuaalseid kohtumisi korraldada, 
 • lõimumisvaldkonna teemad panevad Sul silmad särama ja käed sügelema, 
 • tahad ka keerulisemate väljakutsetega rinda pista. 


Sinu töörõõmu aitavad luua 

 • võimalus teha Eesti oma kätega paremaks, 
 • võimalus olla lüliks Eestit ühendavate inimeste võrgustikust, 
 • mõnus kaasaegne kontor Tallinna või Narva südames, 
 • mõistev juht, kes ei sekku pisiasjadesse,  
 • võimalus vahel kodukontoris töötada, 
 • avardavad meeskonnategevused, 
 • tervise, pere ja enesearengu väärtustamine kollektiivis,  
 • erineva emakeele, vanuse ja teekonnaga inspireerivad kolleegid - erakordne kollektiiv, kus töötajate rahuloluindeks on 93.  

 

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile [email protected] hiljemalt 10.07.2022 märksõnaga „nõustaja“. Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma varasemat töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov. 

Lisainfo: Kaire Cocker, tel 659 9031.

Integratsiooni Sihtasutuses aitame välisriikides elavatel rahvuskaaslastel hoida tihedat kontakti Eestiga ja toetame üleilmsete eestlaste kogukondi. Järgmise kolme aasta töös lähtume üleilmse eestluse 2022-2025 tegevuskavast.