Toetust saavad 22 rahvuskaaslaste kultuuriseltside projekti välisriikides

Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud konkursi tulemusena saab toetust kogusummas 40 000 eurot 22 välisriikides tegutseva eesti kultuuriseltsi projekti. Projektid viiakse ellu 12 riigis üle maailma.

„Toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja Eesti identiteedi säilimisele. Kesksel kohal on nooremate põlvkondade kaasamine eesti kultuuriellu ja Eestiga tihedamate sidemete loomine. Näiteks väliseesti kooride ja tantsurühmade kaasamine Eesti laulu- ja tantsupeo liikumisse on meile väga tähtis,“ ütles Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Taotlusvooru laekus kokku 42 taotlust, hindamiskomisjon valis toetuse eraldamiseks 22 eesti keelt ja kultuuri edendavat projekti. Toetuse saanud projektid viiakse läbi 12 riigis üle maailma: Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Suurbritannias, Moldovas, Venemaal, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides.

„Seekord pakkusid väliseesti kultuuriseltsid mitmeid selliseid projekte, mis ei hõlma ainult eeslaste kogukondi võõrsil, vaid pakuvad võimalust ka kohalikel elanikel tutvuda Eesti kultuuriga,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Näiteks Kanada kogukonna „KesKusMis“ videomängu abil saavad erineva keele oskusega noored interaktiivselt eesti keelt õppida, seejuures ringi liikudes ja omavahel suheldes. Bostoni Balti Filmifestival 2021 kaasab kohalike elanike erinevaid põlvkondi filmiseanssidele, kus saab vaadata filme Eestist ja arutleda nende üle koos filmirežissööridega. Leedu Eestlaste Seltsi planeeritud Annika Haasi fotonäitus „Naiste jõud“ Leedu parlamendihoones Vilniuses pakub võimaluse saada osa Eesti kultuurist ning võrrelda kahe riigi, Leedu ja Eesti sarnasusi ja erisusi.

Taotlusvooru eelarve oli 40 000 eurot, toetuse maksimaalne summa oli 4000 eurot taotluse kohta. Toetuse eraldamiseks valitud projektidega saab tutvuda SIIN.

Iga-aastast väliseesti kultuuriseltside taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Integratsiooni Sihtasutus korraldab konkurssi alates 2016. aastast, enne seda viis taotlusvooru läbi Kultuuriministeerium.