Toetust saavad 13 lõimumisele suunatud kultuuri- ja spordialgatust

Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud konkursi tulemusena saavad toetust 13 spordi- ja kultuuriüritust, mis aitavad luua erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaseid kontakte, soodustavad omavahelist suhtlust ning suurendavad eesti kultuurist ja inforuumist osasaamist. Ürituste läbiviimist toetab sihtasutus kogusummas 89 577 eurot.

„Koosolemise algatused aitavad erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimestel leida ühist keelt, üksteist paremini tundma õppida ja mõista ning hoiavad meid ühises eesti kultuuriruumis. Ühised elamused spordis ja kultuuris innustavad inimesi rohkem omavahel suhtlema ja looma kontakte pikemaks ajaks,” ütles Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Kristina Pirgop.

Toetuse saavad näiteks aastaringsed jazzmuusika meistriklassid ja kontserdid Narvas, kultuuri- ja sporditegevused erinevast rahvusest nägemispuudega inimestele, eesti ja vene viipekeelsete kurtide lõimumist toetavad EVO show ja ЯГО шоу, Eesti Viipekeele Seltsi Pärnus, Tallinnas, Tartus ja Narvas korraldatav üleriigiline festival „Sina ja kaasamine“, Tallinna Keskraamatukogu eesti kultuuri tutvustavate ürituste ülekandmine Youtube'is ja teistes veebikeskkondades, Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu ja Vene Õpetajate Ühenduse koostöös toimuvad eesti ja vene õppekeelega koolide õpetajate ühised väljasõidud Eesti looduse ja kultuuriväärtustega tutvumiseks ning Narvas Linda tänaval kultuurihoovi avamine.

Toetatud spordialgatuste raames aitab Eesti Võrkpalli Liit Ida-Virumaa noorvõrkpalluritel, treeneritel ja kehalise kasvatuse õpetajatel sulanduda paremini Eesti võrkpalliellu ja kultuuriruumi ning Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi viib läbi spordi ja teaduse päevalaagri eesti ja vene emakeelega noortele.

Kõikide toetatud projektidega saab tutvuda SIIN. Kokku laekus konkursile 99 taotlust.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.