Toetust saab 19 rahvuskaaslaste kultuuriseltside projekti välisriikides

Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud konkursi tulemusena saab toetust kogusummas 40 000 eurot 19 välisriikides tegutseva eesti kultuuriseltsi projekti. Projektid viiakse ellu 14 riigis üle maailma.

„Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele, eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja Eesti identiteedi säilimisele. Kesksel kohal on nooremate põlvkondade kaasamine eesti kultuuriellu ja Eestiga tihedamate sidemete loomine. Näiteks väliseesti kooride ja tantsurühmade kaasamine Eesti laulu- ja tantsupeo liikumisse on meile alati olnud väga tähtis,“ ütles Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Taotlusvooru laekus kokku 42 taotlust, hindamiskomisjon tegi ettepaneku anda toetust 19 eesti keelt ja kultuuri edendavale projektile. Projektid viiakse ellu 14 riigis üle maailma: Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis, Norras, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Šveitsis, Itaalias, Moldovas, Venemaal, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides.

„Üle pika aja esitati projekte ka uutest eesti kogukondadest, kes soovivad oma kohalikku kogukonnaelu elavdada. Näiteks on toimumas Eesti kogukonnapäev Itaalias, Roomas, kus tutvustakse Lennart Meri „Hõbevalge“ teemade kaudu Eesti ajaloo, kultuuri ja kultuuripärandi põhialuseid ning nende olulisust nii Itaalia, Euroopa kui laiemalt kogu maailma kultuurikeskkonnas. International Music-friends of Estonia Šveitsist on tulemas 2025. aasta laulupeole ja eestlastest lauljate kõrval on üles astumas ka mitu šveitslasest lauljat, kes on vaimustunud eesti koorimuusikast,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker.

Iga-aastaselt toimub Tuglas-Seura ry poolt korraldatud Soome eestlaste suursündmus Helsingi Mardilaat, kus Integratsiooni Sihtasutuse toel viiakse läbi lastele mõeldud programmi. Boston Balti Filmifestivali raames saavad Eesti filmikultuurist osa peale kohalike eestlaste ka Läti ja Leedu kogukonnad ning kohaliku estofiilid. Uppsala Eesti Seltsi projekti „Kirjanikud üle piiride“ raames toimuvad kohtumised Sofi Oksaneni ja Tõnu Õnnepaluga ning toimub ka õpituba, kus arutletakse kirjanduslikku loomeprotsessi üle ja inspireeritakse osalejaid lugema ning kirjutama eesti keeles.

Kõigi toetuse eraldamiseks valitud projektidega saab tutvuda siin.

Taotlusvooru eelarve oli 40 000 eurot, toetuse maksimaalne summa oli 4000 eurot taotluse kohta.

Iga-aastast väliseesti kultuuriseltside taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Integratsiooni Sihtasutus korraldab konkurssi alates 2016. aastast, enne seda viis taotlusvooru läbi Kultuuriministeerium.