Toetust saab 18 rahvusvähemuste kultuuri tutvustavat projekti

Integratsiooni Sihtasutus toetab konkursi tulemusena 18 projekti, mis on suunatud rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ning tutvustamisele Eestis. Toetuse kogusumma on 75 500 eurot.

„Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetuse eesmärk on aidata kaasa Eestis esindatud rahvusvähemuste kultuuripärandi säilitamisele, sellega seotud traditsioonide hoidmisele ja tutvustamisele Eesti avalikkusele, noorte kaasamisele kultuuriseltside tegevustesse ning koostöösuhete loomisele rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.

Rahvusvähemuste kultuuriseltside projektid ja üritused viiakse muu hulgas läbi Tallinnas, Pärnus, Kolkjas, Sillamäel, Narvas, Tartus ja Valgas.

„Positiivne on, et kultuuriseltsid on jätkuvalt aktiivselt panustamas meie kultuurielu rikastamisse. Eriti head meelt teevad lisaks kogenud taotlejatele mitmed esmakordsed toetuse saajad, näiteks Valga Stuudio Joy, Läti Rahvuskultuuri Selts või mittetulundusühing Orpheus,“ kommenteeris konkursi tulemusi Ave Härsing.

Integratsiooni Sihtasutuse toega viiakse 2022. aastal ellu rahvusvähemuste seltside traditsioonilisi suurüritusi nagu näiteks Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja XXXIV Foorum, festival „Multikultuurne Pärnu“, rahvusvaheline laste ja noorte festival „Kvitõ Ukrainy“ ja festival „Eesti rahvaste pärg“.

Lisaks traditsioonilistele üritustele korraldatakse rahvakunsti näitusi ning mitmeid kontserte, kus on võimalik nautida läti, leedu, ukraina, valgevene, vene ja juudi muusikateoseid. Lastele ja peredele on planeeritud Rääbu päeva korraldamine Kolkjas, mille raames toimuvad mitmed vanausuliste kultuuri ja traditsioone tutvustavad õpitoad. Mitmepalgeline roma kultuur Eestis näitab ennast kultuurifestivali ning värvikireva paraadiga südasuvises Tallinnas.

Konkursile laekus tähtajaliselt kokku 29 taotlust. Taotletava toetuse maksimaalne summa oli 6 000 eurot taotluse kohta.

Taotlusvooru tingimuste ja tulemustega saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.