Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk: tagada kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele Eestis võimalused hoida sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga kogukondlike tegevuste kaudu.

Toetatavad tegevused: toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ning mille raames korraldatakse ukraina keele ja kultuuri õpet ja/või ukrainakeelseid kultuurisündmusi koostöös ukraina kultuuriseltside, eesti vabaühenduste, kultuuri- või mäluasutuste või raamatukogudega ja/või antakse välja ukrainakeelset laste- ja noortekirjandust.

Toetuse andmise tulemused:

  • ukraina keele ja kultuuripärandiga seotud traditsioonid on sihtrühma seas elujõulised;
  • sihtrühmal on säilinud side ukraina keele- ja kultuuriruumiga;
  • ellu on viidud kogukondlikud kultuurisündmused;
  • välja on antud ukrainakeelne laste- ja noortekirjandus;
  • korraldatud on ukraina keele ja kultuuri õpe sihtrühmale.

Nõuded taotlejale: taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 15 000 eurot taotluse kohta. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 16.12.2022 määruse nr 21 „Kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks toetuse andmise tingimused ja kord“.

Taotluste esitamise tähtaeg on 08.08.2023 kell 23.59. Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru infotund toimub Teams keskkonnas 05.07.2023 kell 15.00 – 17.00. Infotunnile palume eelnevalt (kuni 04.07) registreeruda aadressil [email protected]

Täiendav info:

  • Ave Härsing – kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht, tel +372 659 9024, e-post [email protected];
  • Raili Pihlamägi – koordinaator, tel +372 659 9066, e-post [email protected].

 

Taotlusvooru tulemused

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa (eurodes)

Viljandi Linnavalitsus

Hoiame ukraina keelt ja kultuuri ka Eestis

11 861.00

Eesti Ukrainlaste Kongress

Ukraina rahva jõulutavad „Vertep“ ja „Svjatõi Mõkolai“ lastele ja noortele

9350.00

Mittetulundusühing Spilno Library

Kaasaegne Ukraina raamatukogu MTÜ Spilno Library asuv Eestis aitab Ukrainast pärit noortele sõjapõgenikele hoida ühendust ukraina keele ja kultuuriga

10 000.00

Sihtasutus Ukraina sõjapõgenike psühhosotsiaalse kriisiabi fond

Laste- ja noorteprogramm Tallinna ja Pärnu Ukraina kogukonnakeskustes

6000.00

Meremõisa Rehabilitatsioonikeskus

Tõrva valla Ukraina noorte kultuuriring

5000.00

Delfi Meedia AS

Taskuhääling „Estonia Ukrainskoju“ (2.hooaeg)

6000.00

Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis

Ukraina kinoklubi Ukraina sõjapõgenikest noortele

13 000.00

Ukraina Noorsoo Liit Eestis

Ukraina loominguline töökoda

9800.00

MTÜ Divergent Woman

Mina – ukrainlane Rakveres (14-19 aastased lapsed)

3000.00

Multiklass OÜ

Ukraina on minu südames - 2

5000.00

Multiklass OÜ

Ukraina on minu südames

7000.00

Mittetulundusühing Art Studio „Anima“

Ukraina rahvakalender

9000.00

MTÜ Divergent Woman

Mina – ukrainlane Rakveres (6-13 aastased lapsed)

4989.00

 

Kokku

100 000.00