Tehnikaalane eesti keel Moodle keskkonnas

Autor:
Koostaja: Kaire Viil, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Publisher:
Kursus valmis Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" toel
Aasta:
2013
Released:
Kohtla-Järve
Võtmesõnad:
eesti keele õpe, kõrgharidus, matemaatika, veebipõhine õpe, Lõimitud aine- ja keeleõpe, Euroopa Sotsiaalfond
Description

Tehnikaalase eesti keele kursus Moodle keskkonnas koosneb järgmistest osadest:

- matemaatikaterminid;

- graafikute ja diagrammide kommenteerimine, matemaatilised suurused ja ühikud;

- füüsikalised suurused, mõõtühikute eesliited;

- mehaanika põhimõisted;

- optika ja valgusõpetuse põhimõisted;

- elektriõpetus ja magnetism;

- inimkonda enim mõjutanud leiutised;

- leiutamine ja innovatsioon.

 

Kursuse eesmärgid: anda üliõpilastele võimalus iseseisvaks teadmiste omandamiseks matemaatika, füüsika- ja inseneeria eestikeelse terminoloogia alal.

Õpiväljundid:

- õppija mõistab tehnikaalaseid eestikeelseid tekste;

- õppija suudab end tehnikateemadel kirjalikult väljendada;

- õppija oskab iseseisvalt õppida ning planeerida aega.

 

Kursuse maht on 36 tundi.

 

Kui Moodle keskkonna kasutajaprofiil on loodud, siis sellele kursusele on ligipääs igale huvilisele.