Taotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetus"

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 - 31.12.2023.

Taotlusvooru eesmärgiks on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:
•    kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;
•    Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;
•    eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
•    kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
•    väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;
•    nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
•    teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis  registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 44 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt 4000 eurot. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru alusdokumendiks on kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 “Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“.

Digitaalselt allkirjastatud või allkirjastatud ja skannitud taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Taotlusvoor väliseesti kultuuriseltside toetus“. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 06.02.2023 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Taotlusvooru infotund toimub Teams keskkonnas 25.01.2023 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi).
Infopäevale palume eelnevalt registreerida aadressil [email protected].

Lisad:

 

Lisainformatsioon:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
Tel: +372 5364 4172
E-post: [email protected] 

Raili Pihlamägi
koordinaator
Tel: +372 6599 066
E-post: [email protected]

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Eesti Maja Hollandis EH! Noortelaager Hollandis 3 990.00 EUR
Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides New Yorgi Eesti Kultuuripäevad 2023 3 838.00 EUR
Estonian Summer Camp Society Inc Seedrioru Laste Suvelaager 2023 2 000.00 EUR
Tuglas-seura ry Eesti taasiseseisvuspäeva laulupiknik Helsingis 1 510.00 EUR
Föreningen Estival Estival 2023 Göteborgis 2 000.00 EUR
Arteesia A.s.b.l Eesti koorilaulutraditsiooni hoidmine Euroopa eesti kogukondades 2 000.00 EUR
MTÜ Rahvarõivas Eesti rahvarõivaste esitlus ja tuulutamine Ameerikas: “Kaaruspaelast labajalavalsini“ 2 600.00 EUR
Eesti Selts Belgias Laulev ja liikuv kogukond 3 000.00 EUR
Stockholmi Eesti Huvikool Laste- ja noorteetendused Estivalile 2 000.00 EUR
Associazione Culturale Italia Estonia Eesti kogukonnapäev Roomas II 2 000.00 EUR
Chicago Estonian School Kultuuriprogramm Emakeelepäevadel Chicagos 2 300.00 EUR
VEMU- Estonian Museum Canada Estonian Music Week 2023 3 000.00 EUR
Norsk-Estisk Forening Rahvatantsurühma Oslo Viikingid kümnenda hooaja tähistamine ning sellega seotud kultuurisündmuste korraldamine 3 000.00 EUR
Tampere Eesti Klubi ry Pirkanmaa laste ja koolinoorte kevadpidu Tamperes 2023 1 065.00 EUR
Eesti Keeleklubi Göteborgis Rootsi mudilaskooride ettevalmistus Laulupeoks 2 000.00 EUR
Virolainen musiikki- ja tanssikoulu ry Helsingi Eesti Mudilaskoori tegevuse toetus 2 000.00 EUR
MTÜ Eesti Kultuuriseltside Ühendus EKSÜ Kassari suvekool 2 000.00 EUR
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry Eesti Taasiseseisvuspäeva tähistamine Turus 2 000.00 EUR
AO Comunitatea Estona din R.Moldova Jaanipäev Eesti ühtsuse sümbol 849.00 EUR
Riia Eesti Põhikool Osalemine XIII noorte laulu- ja tantsupeol Püha maa 848.00 EUR