Taotlusvoor „Toetus lõimumist edendavatele Ida-Virumaa kultuuri- ja spordisündmustele“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on suurendada sündmuste elluviimise kaudu Ida-Virumaa eesti keelest erineva emakeelega elanike sidusust Eesti kultuuriruumiga.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri- ja spordisündmusi Ida-Virumaal.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

- sündmustest on osa saanud eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed;

- laienenud on Ida-Virumaa eri vanuse-, rahvus- ja keelegruppide osalemisvõimalused kultuuri- ja spordielus ning Ida-Virumaa piirkonna kultuuri- ja sporditegevus on mitmekesistunud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus (linn või vald).

Taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 25 000 eurot ja maksimaalne summa 200 000 eurot. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 24.05.2023 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 13.04.2023 määrus nr 4 „Lõimumist edendavate Ida-Virumaa kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord“.

Taotlusvooru infotund toimub Teamsi keskkonnas 11. mail algusega kell 15.00. Registreerida saab aadressil [email protected]

Taotlusvooru tingimuste kohta sagedamini esitatud küsimused ning vastused neile on leitavad siit: 

 

Taotlusvooru tulemused

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu

Ida-Virumaa koolinoori ühendav muusikaprojekt tööpealkirjaga “ViruLAUL 24”

170 000.00

Mittetulundusühing ContempArt

Suursündmused Narvas. ContempArt

150 000.00

Shiftworks OÜ

Station Narva muusika- ja linnafestivalide edasiarendus 2023 ja 2024

125 000.00

Spordiürituste Korraldamise Klubi

Terve Eesti liigub Narvas

109 400.00

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur

Andekate noorte tantsijate kaasamine tantsulavastustesse ja tantsukunstialastesse väljundistesse 

90 000.00

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus

ÖÖs saab KINO ehk ÖÖkino

80 000.00

Kauni muusika mittetulundusühing

Tuletorni Kontserdid 2023-2024

76 600.00

MTÜ Rajamuusika

Festival iDeeJazz Narvas, Narva-Jõesuu Jazz suvine muusikalaager ja festival, Narva Jazz Club

70 000.00

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival

PÖFF alafestivali KinoFF 2023 läbiviimine Ida-Virumaal

49 000.00

NARVA SUUSAKLUBI FIRN

Sport ühendab

40 000.00

Eesti Jalgratturite Liit

Võistluslikud rattaringid Ida-Virumaal

40 000.00

     
  Kokku: 1 000 000 eurot

 

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected]

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
[email protected]