Taotlusvoor „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  • tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  • ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  • välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  • loodud on koostöövõrgustik(ud) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  • noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

 

Nõuded taotlejale. 
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.
Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud siin: riigiteataja.ee/akt/120022019010, ning selle seletuskiri.

Microsoft Office document iconKultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“ (vene keeles).doc

Microsoft Office document iconKultuuriministri määruse „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri (eesti keeles).doc

Microsoft Office document iconKultuuriministri määruse „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri (vene keeles).doc

 

Taotlusvooru infopäevad toimuvad Teams keskkonnas: 

26.01.2022 kell 11:00 – 12:30 (eesti keeles)
27.01.2022 kell 11:00 – 12:30 (vene keeles)

Infopäevale palume eelnevalt registreeruda aadressil [email protected].
Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainformatsioon:

Raili Pihlamägi
Koordinaator
Tel: 659 9066
E-post: [email protected]

 

TULEMUSED

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
1. Eesti Moldova Ühing Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja XXXIV Foorum 5 570.00 EUR
2. Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi Raamatud on inimkonna varandus 4 510.00 EUR
3. Mittetulundusühing Piiri Peal Trükikunstipäevast Rääbu päevani, ikooninäitusest loengusarjani 5 000.00 EUR
4. Ukraina Noorsoo Liit Eestis Ukraina kultuuri rahvusvaheline laste-noorte festival "Kvitõ Ukrainy 5 500.00 EUR
5. MTÜ Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis Läti Kultuuripäevad Eestis 5 400.00 EUR
6. Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor Festival "Eesti rahvaste pärg” 4 966.00 EUR
7. Valgevene Kultuurihariduslik mittetulundusühing Lad XXII Rahvusvaheline Festival "Multikultuurne Pärnu" 4 500.00 EUR
8. Mittetulundusühing Orpheus Ukraina kultuuri rahvusvaheline täiskasvanute festival “Põhja Täht” 4 500.00 EUR
9. Mittetulundusühing Stuudio Joy Erinevad rahvad, erinevad kultuurid 4 500.00 EUR
10. Eesti Leedulaste Ühendus Leedu kultuuri päev Tallinnas 4 500.00 EUR
11. Mittetulundusühing Etnolaat Valgevene Talu kallistab Eesti Talu III 4 000.00 EUR
12. Euroopa Romade Foorum Eestis MTÜ ROMFEST-EST 2022 (Roma Kultuuri Festival) 3 500.00 EUR
13. Udmurdi Ühing Ošmes Udmurdi folkloori ja keele säilitamine 3 500.00 EUR
14. Narva Valgevene Selts Sjabrõ Meie Chagall 3 500.00 EUR
15. Mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond Juudi Uue 5783 aasta kontsert 4 000.00 EUR
16. MTÜ Aserbaidžaani Rahvuste Art Studio Buta Azerbaidžaani vaibakunsti näitus 3 000.00 EUR
17. Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA Vene ja Valgevene muinasjutud 3 500.00 EUR
18. Eesti-Mordva Selts Rahvusvaheline Ersa ja Mokša keele päevade tähistamine 1 554.00 EUR

Lisainfo:

Raili Pihlamägi

Koordinaator

+372 659 9066
[email protected]