Taotlusvoor „Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide tegevustoetus“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele arendamisele Eestis.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud:

  • rahvusvähemuste kultuuriline mitmekesisus Eesti Ühiskonnas ning seeläbi tugevdatud Eesti kultuuri;
  • rahvusvähemuste katusorganisatsioonide omavaheline koostöö ning koostöö noorte, erinevate eestikeelsete kogukondade, seltside ja kultuuriasutustega;
  • rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkus ja haldusvõimekuse suurendamine;
  • rahvuskultuuride eripära tutvustamine;
  • rahvuskultuuripärandit tutvustavate ja edendavate sündmuste toimumine.

 

Nõuded taotlejale:

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeks on vähemalt viis liikmesorganisatsiooni, kes tegelevad rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustamise, arendamise ja edendamisega Eestis.

Taotleja peab olema tegutsenud rahvusvähemuste katusorganisatsioonina enne taotluse esitamist vähemalt kaks aastat.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.12.2021 kell 23:59.

Taotlusvooru eelarve on 1 371 000.00 eurot. Toetuse periood 2022. – 2024. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 31.12.2018 määrus nr 24 “Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord”, mis on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019024 ning määruse seletuskiri.

Document
Document

 

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 16.11.2021 kell 10.00 – 12.00

Infopäevale palun eelnevalt registreerida e-aadressil [email protected]. Infopäeva lingid edastatakse osalejatele enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Raili Pihlamägi
Koordinaator
659 9066
[email protected]

Taotlusvooru tulemused. Eraldatud toetused aastateks 2022 - 2024:

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
1. Loominguliste Kollektiivide Ühing Kalinka Eestis tegevustoetus 45 000.00 EUR
2. Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia tegevustoetus 69 000.00 EUR
3. Eesti Armeenia Rahvusühing tegevustoetus 45 000.00 EUR
4. Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon tegevustoetus 45 000.00 EUR
5. MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga tegevustoetus 69 000.00 EUR
6. Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis tegevustoetus 69 000.00 EUR
7. Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra tegevustoetus 117 000.00 EUR
8. Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi tegevustoetus 117 000.00 EUR
9. Eestimaa Rahvuste Ühendus tegevustoetus 117 000.00 EUR
10. Gruusia Kultuuriseltside Maja Eestis tegevustoetus 69 000.00 EUR
11. Eesti Vene Kultuurikoda Mittetulundusühing tegevustoetus 69 000.00 EUR
12. Ida-Virumaa Integratsioonikeskus tegevustoetus 117 000.00 EUR
13. Vähemusrahvuste Keskus Radzima tegevustoetus 45 000.00 EUR
14. Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus tegevustoetus 45 000.00 EUR
15. Eesti Ukrainlaste Kongress tegevustoetus 69 000.00 EUR
16. Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan tegevustoetus 93 000.00 EUR
17. Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis tegevustoetus 117 000.00 EUR

Lisainfo:

Ave Härsing

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

+372 659 9024
[email protected]