Taotlusvoor: Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on kaasata pereõpet korraldavaid partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisesse selleks, et arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalused igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega, tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust uute ühiskondlike teadmiste kaudu Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse eesti keelest erineva emakeelega noortele eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • paranenud on pereõppes osaleva noore eesti keele oskus;
  • suurenenud on pereõppes osaleva noore eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud eesti kultuuriruumi, sealhulgas maad, ajalugu, kultuuri ja keelt tutvustavad tegevused, milles osaleb eesti emakeele ning eesti keelest erineva emakeele ja erineva kultuuritaustaga noor;
  • loodud on võimalused pereõppes osalevale noorele kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõneleva samaealise noorega.


Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 15 000 eurot ja maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.02.2019 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 03.04.2019 määrus nr 11 "Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord".

Määruse seletuskirja saab lugeda siit:PDF iconPereõppe seletuskiri

 

Taotlusvooru infopäev toimub Zoomi keskkonnas 21.01.2021 kell 13.00 (eesti keeles)

Infopäevale palume registreeruda SIIN.

Infopäeva link edastatakse osalejatele üks päev enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine, nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.


Lisainfo:

Jana Tondi
Keeleõppe valdkonnajuht
659 9069
[email protected]

Veronika Stepanova
koordinaator
659 9855
[email protected]

 

Pereõppe partnerorganisatsioonid ja tegevustoetuse saajad 2021. aastal:

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
1. Mittetulundusühing VEEDA VAHEAEG VÕRUMAAL Projekt "Räägime eesti keeles" 41 680.00 EUR
2. Mittetulundusühing Kolga-Jaani Maanaiste Selts Projekt "Viljandimaa võõrustab" 20 000.00 EUR
3. MTÜ Meelte Kindlus Projekt "Keeltesumin Pärnumaal" 21 370.00 EUR
4. Mittetulundusühing MOZAIK Projekt "Minu uus sõber on keelesõber" 16 950.00 EUR