Taotlusvoor: Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Центр внедрения Фонда интеграции

Taotlusvooru eesmärk

Konkursi eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning läbi piirkonna eelisarendamise vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise kaudu on eesmärk aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti soovime toetada lõimumist eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste kaudu Ida-Virumaal.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Toetatavad tegevused

Kultuuri- ja sporditegevused, mis elavdavad Ida-Virumaa ettevõtlust, majandusarengut ning lõimumist, sh:

 • Ida-Virumaal toimuvad kultuuri- ja spordiüritused (nt etendused, festivalid, mälumängud, näitused, kirjandusüritused, spordivõistlused jne);
 • Ida-Virumaad tutvustavad ja piirkonna eripära välja toovad tegevused;
 • eri Eesti piirkonna organisatsioonide kultuurilist koostööd soodustavad tegevused, milles üheks osapooleks on Ida-Virumaa organisatsioonid.

 

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, avalik-õiguslik, sh kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus, ja eraõiguslik juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 95 400 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.10.2019 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Infopäevad taotlejatele toimuvad

 • 19.09.2019 kell 15.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6. korrus);
 • 20.09.2019 kell 12.30 Integratsiooni Sihtasutuses (Narva, Kerese 3, 3. korrus) vene keeles.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Infopäevale palume registreeruda aadressil [email protected]

LISAD

Document
Document

 

TULEMUSED

 • Mittetulundusühing Alutaguse Maraton, Alutaguse suusamaraton - 11925,00 eurot
 • Eesti Jalgpalli Liit, Eesti jalgpalli Superkarikas 2020 Narvas - 12500,00 eurot
 • Shiftworks OÜ, Station Narva 2019 festivali korraldamine - 12500,00 eurot
 • Sihtasutus Vaba Lava, Peterburi teatrite nädala korraldamine Vaba Lava Narva teatrikeskuses - 14731,00 eurot
 • Alutaguse Matkaklubi, SeiklusFest - 21154,00 eurot
 • Ühing Polygon, ROHELINE - 22590,00 eurot

Lisainfo:

Яна Тонди

руководитель сферы языкового обучения

+372 659 9069
[email protected]