Taotlusvoor: „Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024“

Konkursi aeg: -

Toetuse andmise eesmärk on tugevdada üleilmset eestlaste kogukonda ja nende kontakti Eestiga.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

1) tugevad eestlaste kogukonnad välismaal;

2) Eesti identiteedi säilitamine välismaal elavate eestlaste seas ja tihe side Eestiga;

3) Eesti positiivne maine välismaal on tugevnenud;

4) Eestis on teadlikkus diasporaa tegevusest suurenenud.

Toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis  registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt  5000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 06.03.2024 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Digitaalselt allkirjastatud taotlus (või allkirjastatud ja skannitud) koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected]  märgusõnaga „Taotlusvoor omaalgatusprojektid“.

Taotlusvoor saab iga taotleja esitada kuni kaks taotlust.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

Taotlusvooru alusdokumendiks on „Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetamise tingimused ja kord“ juhend.

Taotlusvooru ellu viimise aluseks on Üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025

Taotlusvooru infotund toimub Teams keskkonnas  27.02.2024 algusega kell 16:00  (Eesti aja järgi)

Infotunnile palume eelnevalt (kuni 26.02) registreeruda aadressil  [email protected].

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisad:

Lisa 1 taotlusvooru juhend

Taotlusvorm

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
   +372 5364 4172
   [email protected]

Raili Pihlamägi
koordinaator
   +372 6599 066
   [email protected]