Tallinna eesti keele maja nõukoja liikmed

Mare Kitsnik PhD - lingvist ja psühholoog, Tartu ülikooli eesti keele kui võõrkeele didaktika vanemteadur, õppematerjalide autor, mängulise keeleõppe arendaja.

Tiina Rüütmaa - Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele kui teise keele lektor

Aurika Meimre PhD - Tallinna abilinnapea nõunik

Anastassia Valužina - Maardu Linnavalitsuse abilinnapea

Ave Härsing - HARNO keelekümbluse peaspetsialist

Karin Andre - Eesti Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonnajuhataja

Leelo Kingisepp - eesti keele õpikute autor ja koolitaja, õppekeskkondade Keeleklikk ja Keeletee kaasautor, keelekohvikute ja mängulise keeleõppe arendaja