Tallinna eesti keele maja nõukoja liikmed

Mare Kitsnik - Tartu Ülikool, eesti keele kui teise keele didaktika kaasprofessor

Tiina Rüütmaa - Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituudi eesti keele kui teise keele lektor

Aurika Meimre - Tallinna Linnavalitsus, abilinnapea nõunik

Karin Andre - Eesti Töötukassa, karjääriteenuste osakonna juhataja

Leelo Kingissepp - Keeleklikk ja Keeletee kaasautor, eesti keele metoodik ja koolitaja

Aurika Sin - Maardu Linnavalitsus, abilinnapea

Jaanus Saat - Lääne-Harju vald, vallavanem

Kaie Holm - Tallinna Keskraamatukogu, direktor

Mihhail Jevdokimov - Tallinna Kesklinna Valitsus, kultuuri- ja kaasamisnõunik