Tallinna eesti keele maja juhatajana asus tööle Hedvig Evert

Tiheda konkursi tulemusena asus 4. mail Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna eesti keele maja juhatajana tööle Hedvig Evert.

„Mul on väga hea meel, et Hedvig Evert on liitunud meie tegusa meeskonnaga. Hedvigi senised töökogemused ja taust annavad hea aluse eesti keele maja töö edukaks juhtimiseks ning arendamiseks. Oleme õppinud ka eriolukorras, et üks suuremaid ootusi meile ühiskonna poolt on olla paindlik ning lähtuda õppija reaalsetest vajadustest erinevates olukordades. Usun, et Hedvig on just see inimene, kes aitab meil seda sihti silme ees hoida ja veelgi paremad olla,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Hedvig Evert töötas enne Integratsiooni Sihtasutuse meeskonnaga ühinemist Tallinna Õpetajate Majas õpetajate koolitusjuhina. Varasemalt oli ta ettevõtjana läbi viinud juhtimis- ja õpetajakoolitusi ning töötanud prantsuse keele eraõpetajana. Tallina Inglise Kolledžis töötas ta prantsuse keele õpetaja, gümnaasiumi klassijuhendaja ning humanitaaria aineosakonna juhatajana.

Hedvig Evert on omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi prantsuse filoloogias ning organisatsioonikäitumises spetsialiseerumisega loovmeeskondade juhtimisele. Lisaks on tal omandatud prantsuse keele pedagoogika magistrikraad Roueni Ülikoolis Prantsusmaal. Hedvig Evert on läbinud mitmeid täiendkoolitusi ettevõtluse, loovuse ja keeleõppe valdkondades.

„Olles ise mõnda aega elanud nii Pariisis kui Brüsselis, tean, mida tähendab teistsuguse keele- ja kultuuriruumiga kohanemine ja selles orienteerumine. Tänapäeva Eesti piirid ei ole enam ammu vaid maismaad pidi mõõdetavad, vaid meie kultuuriruumis elavad ja töötavad igapäevaselt paljud teiste maade ja kultuuride inimesed nii füüsiliselt kui e-residentidena. Tallinna eesti keele maja juhatajana soovin anda oma panuse, et tänu meie maja mitmekesisele keeleõppele tunneksid inimesed end meie ühiskonnas koduselt ja iseloomustaksid meie riiki sõnadega „avatud“, „sõbralik“ ja „lahke“,“ ütles Tallinna eesti keele maja juhataja Hedvig Evert.

Integratsiooni Sihtasutus on täiskasvanute keeleõpet viinud läbi 1998. aastast ja teeb seda nii oma eesti keele õpetajate kui ka partnerite kaasabil. Alates 2018. aastast tegutsevad sihtasutuse juures eesti keele majad Tallinnas ja Narvas, et pakkuda laiemalt eesti keele õppimise ja kasutamise võimalusi ning õppijaile vajalikku keelekeskkonda. Eesti keele majades pakutavad keeleõpe ja nõustamisteenused on kõigile tasuta.