Täiskasvanute eesti keele õpetajate suurkogu paneb aluse võrgustikule

9.-10. oktoobril toimub Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses esmakordselt täiskasvanute eesti keele õpetajate suurkogu, mille eesmärk on õpetajate teadmiste ja kogemuste vahetus täiskasvanute keeleõppe metoodika osas ning ühiste keeleõppe korraldamise põhimõtete läbirääkimine.

„Eesti keele majade loomisel võttis Integratsiooni Sihtasutus endale väljakutsena mitte ainult keelemajadesse õpetajate leidmise ja nende koolitamise, vaid kogu täiskasvanute eesti keele õppe valdkonna tugevdamise, õpetajate toetamise ja õpetamise kvaliteedi tõstmise“, ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. „Kui seni on täiskasvanute eesti keele õpetajad olnud koolitusturul enamasti omaette ning stabiilselt nende arengusse keegi ei panustanud, siis kaks viimast aastat on Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel ja Kultuuriministeeriumi rahastusel Tartu Ülikool koolitanud lisaks sihtasutuse eesti keele majade 20 õpetajale ka 75 koolitusfirmades töötavat õpetajat,“ lisas Irene Käosaar.

Seni erinevates gruppides täiendkoolitustes osalenud täiskasvanute eesti keele kui teise keele ligi 80 õpetajat tuleb sel nädalavahetusel esmakordselt kokku. Suurkogu eesmärk on pakkuda õpetajatele ühist täiendkoolitust eesti keele uuema õppevara, keele omandamise, mitmekeelsuse, kultuuriliste erinevuste ja rühma juhtimise teemadel; võimaldada vahetada teadmisi ja kogemusi ning arutleda täiskasvanutele pakutava eesti keele õppe kvaliteedi üle ja leppida kokku ühistes keele õpetamise põhimõtetes.

Integratsiooni Sihtasutuse algatusel ning koostöös Kultuuriministeeriumi ja eesti keele majade nõukodadega on selle aasta septembris sõnastatud hea tava täiskasvanutele eesti keele õpetamisel, mis lähtub kaasaegsest õpikäsitusest ning parimatest keele õpetamise kogemustest. Hea tava on lähtealuseks nii Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade õpetajatele ja piirkondlikele eestvedajatele kui ka kõigile keelefirmade õpetajatele, kes tegutsevad Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud hangete alusel.

„Kuna meil on aastatepikkune täiskasvanutele eesti keele õpetamise ja erinevate metoodikate kasutamise kogemus, julgeme nende põhimõtete järgimist soovitada ka kõikidele teistele asutustele ja organisatsioonidele, kes õpetavad täiskasvanutele eesti keelt,“ märkis Irene Käosaar.

Hea tavaga täiskasvanutele eesti keele õpetamisel saab tutvuda SIIN.