SEPTEMBER 2015

Septembris tähistatakse üheteistkümnendat korda rahvuste päeva
MISA avas täiendava taotlusvooru rahvusvähemuste pühapäevakoolide rahastamiseks
MISA korraldab hanke kodakondsuseksamiteks ettevalmistavate kursuste läbiviimiseks
Uue audivisuaalse programmi väljatöötamiseks korraldatakse arenguseminar

Septembris oodatakse naisi tervise- ja trennifestivalile Liikumine Liidab”
Ökokrati projekt ühendas ja innustas erineva emakeeletaustaga erivajadusega inimesi

Septembris tähistatakse üheteistkümnendat korda rahvuste päeva

Vananaistesuvi ja peagi algav sügis oma kuldkollaste ja erepunaste värvidega tuletab meile meelde ka Eestimaa rahvuste rikkust ja mitmekesisust. Statistikaameti andmetel elab Eestis täna 192 erineva rahvuse esindajat. Rahvuste mitmekesisuse auks tähistatakse 24. septembril juba üheteistkümnendat korda rahvuste päeva.

Rahvuste päeva tähistamisega meenutatakse Eesti Rahvuste Foorumi esmakordset kogunemist aastal 1988, mis on pühendatud kõigile Eestimaal elavatele rahvastele. 24. septembril 1988. aastal toimunud esimesel Eestimaa Rahvuste Foorumil kinnitasid erinevate rahvuste esindajad oma valmisolekut toetada Eesti põlisrahva püüdu taastada omariiklus ja demokraatlik elukorraldus. Eestis elavatele rahvastele pühendatud päeva tähistamine sai alguse 2005. aastal, mil tolleaegne rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulutas 24. septembri Eesti rahvusvähemuste päevaks.

2015. aasta septembris toimub rahvuste päeva eel ja järel mitmeid sündmuseid. 23. septembril toimub rahvuste päeva eel lõimumisteemaline arutelu ja Eesti parimate väitlejate temaatiline debatt, millest oodatakse osa võtma kõiki huvilisi. Üritusele saab registreeruda rahvuste päeva kodulehel.

Ürituste ajakava:

19.09, 10.00-21.00, 20.09, 10.00-18.00 –  Eesti Väitlusselts korraldab rahvuste päeva raames Tallinna Inglise Kolledžis kolmekeelse väitlusturniiri, mille fookuses on Eestimaa kultuuriline mitmekesisus. Kontakt: Triin Toimetaja, tel 53897089, koduleht: www.debate.ee.

19-20.09.2015, 10.00 - 18.00 – Tallinna Raekoja platsil toimub Eestimaa Rahvuste Ühenduse liikmete Etnolaat ja kontsert. Kontakt: Laura Šmideberga, e-mail: [email protected], [email protected], tel: 54511595, Timur Seifullen: tel 5542001, [email protected].

20.09.2015 – Laat „Kuldne sügis“ (aadressil Tallinn, Kaera 21A)
12.00-14.00 – Rahvusvahelise Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra (RRÜL LÜÜRA) korraldab avatud uste päeva. Osa saab rahvustantsu, muusika, rahvusköökide ja muudest loomingulistest töötubades.
14.00-17.00 – Rahvuskultuuriseltside laat „Kuldne sügis“ RRÜL LÜÜRA maja hoovis. Toimub RRÜL LÜÜRA loominguliste kollektiivide kontsert, rahvusmängude ja kommete tutvustamine, rahvussöökide näitus-müük (valgevene, vene, poola, oseetia, lezgiini), loomingulised töötoad ja oksjon. Näiteks, Korea telgis toimub võistlus „Parim porgand“, Burjaadi telgis toimub laste joonistusvõistlus, slaavi telgis  saab meisterdada endale kaitse nukku, gruusia telgis viiakse läbi nardide võistlus, kabardiini telgis tutvustatakse kabardiini ornamente ning usbeki telgis toimub usbeki rahvusriiete näitus. 
Sissepääs on tasuta. Kontakt: Ilona Thagazitova, tel. 5548496.

20.09.2015, kell 14.00-16.00 – Eestimaa Rahvuste Ühenduse 27. Foorum Õpetajate Majas. Kontakt: Timur Seifullen, tel. 5542001, [email protected].

22.09.2015 – Vene Haridus- ja Heategevus Ühingute Liit Eestis koostöös Haridusseltsiga "Vene Kultuuri Rahvaülikool"
12.00
 Kirjandusteadlase Vladimir Bragin videoloengute sari „XX sajandi kirjandus nägudes: ajastu, saatus, armastus“, „Vene luuletaja David Samoilov – Pärnu elanik“.
17.00 – Kulturoologi Tatjana Tšernova loeng „Revelist Peterburi: eesti inelligents“.
Loengud on tasuta ja toimuvad Vene Kultuurikeskuses. Kontakt: Vladimi Bragin, tel. 58588958, 56573993.

23.09.2015, 15.00 – 17.00 – Tallinna Vene Teatris toimub rahvuste päeva väitlusturniiri Grand Prix üritus, kus kõigil huvilistel on võimalik osa saada  finalistide lõimumisteemalisest väitlusest ja kuulata arvamusliidrite arutelu väitlusteemal. Üritusele saab registreerida rahvuste päeva kodulehel. Üritus on tasuta, kohtade arv on piiratud.
Kontakt: Kristina Pirgop, tel. 6599 024, [email protected].

23.09.2015 – Vene Haridus- ja Heategevus Ühingute Liit Eestis koostöös Haridusseltsiga Vene Kultuuri Rahvaülikool"
12.00 -  Kunstniku Sergei Minini loeng „Vene maalikunstnikud Eestis“
17.00 – Professori Hanon Barabaneri loeng „Rahvusvähemuste panus Eesti arengusse“
Kontakt: Vladimir Bragin, tel. 58588958, 56573993.

24.09.2015, 18.00  Rahvuste päevale pühendatud kontsert Vene Kultuurikeskuses (Mere pst. 5, Tallinn), kus esinevad Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liidu LÜÜRA kollektiivid. Kontakt: Larissa Ivaništševa, tel. 58053258.

24.09.2015 – Vene Haridus- ja Heategevus Ühingute Liit Eestis koostöös Haridusseltsiga Vene Kultuuri Rahvaülikool"
11.00 -  Kunstniku ja kunstiteadlase Valeri Laur loeng „Eesti kunstnikud Nikolai Triik ja Konrad Mägi“
Kontakt: Vladimir Bragin, tel. 58588958, 56573993.

25.09.2015 – Kultuurifoorum Narvas.  Eesti Kontserdi hooaja avaüritus Geneva keskuses. Kontakt: Piia Tamm ([email protected]), Urmi Püve ([email protected]).

25.09.2015 – Vene Haridus- ja Heategevus Ühingute Liit Eestis koostöös Haridusseltsiga "Vene Kultuuri Rahvaülikool"
12.00 -  Kunstiteadlase Valentina Siig loeng „XX sajandi alguse kujutava kunsti ajalugu“
Kontakt: Vladimir Bragin, tel. 58588958, 56573993.

25.09.2015 15.00 – Vene Haridus- ja Heategevus Ühingute Liit Eestis avab Vene Kultuurikeskuses näituse „Perekond. Loomingu varjundid“
Kontakt: Vladimir Bragin, tel. 58588958, 56573993.

26.09.2015 19.00  Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu pärimuspidu Palamuse Rahvajas (Jõgevamaa) “Kultuuriruumi rikkus”. Peol tutvustavad oma pärimust ersad, marid, moldovarumeenlased, udmurdid ja Jõgevamaa pärimuskultuuri tundjad ning huvilised. Ühiselt lauldakse kohalolevate rahvuste laule ja tantsitakse pärimustantse, pakutakse oma rahvustoite ja saab vaadata käsitöönäitust. Kontakt: Ene Lukka-Jegikjan, e-mail: [email protected] (http://www.folkloorinoukogu.ee/Eesti_Folkloorinoukogu_Koolituskes_116.htm)

27.09.2015  Festival Rahvuskultuuride Loomepada” Ida-Virumaal Jõhvi kontserdimajas.
Ürituse avamine kell 11.30, konverents  kell 12.00. Kontsert kell 16.00. Päeva jooksul on avatud näitused ja  töötoad. Kontakt: Aleksandr Dusman: [email protected]

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA arenduskeskuse valdkonnajuht, e-post: [email protected], tel. 6 599 024

MISA avas täiendava taotlusvooru rahvusvähemuste pühapäevakoolide rahastamiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja täiendava taotlusvooru rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevuse finantseerimiseks käesoleval õppeaastal. Teises taotlusvoorus oodatakse osalema kõiki pühapäevakoole, kellel kevadel toimunud baasfinantseerimisest osa võtta ei õnnestunud.

Kevadel välja kuulutatud rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise esimese taotlusvooru tulemuste kohaselt algab selle aasta sügisest õppetöö 22 rahvusvähemuste pühapäevakoolis. „Suurem osa esimeses voorus rahastust saanud koolidest tegutseb Tallinnas, kuid toetust said ka Tartus, Jõhvis, Sillamäel, Viljandis, Tapal, Maardus, Pärnus ja Valgas tegutsevad pühapäevakoolid,“ kommenteeris esimese vooru tulemusi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed partnerlussuhete valdkonnajuht Kristina Pirgop. „Vastavalt huvikooli seadusele peab toetust taotlev pühapäevakool olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS. Hetkel tegutseb nende andmetel Eestis üle 30 huvikoolina registreeritud rahvusvähemuste pühapäevakooli, mis pakuvad lastele emakeele- ja kultuuriõpet. Baasfinantseerimise teise taotlusvooru ootamegi neid koole, kes ei ole veel alanud õppeaastaks tegevustoetust saanud,“ selgitas Pirgop.

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevuse toetamise kaudu saavad antud kultuuritaustaga lapsed õppida tundma oma esivanemate emakeelt ja tutvuda nende rahvuskultuuri ning kombestikuga. Kõigil toetust soovivatel rahvusvähemuste koolidel peab emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas. Toetust saavad taotleda pühapäevakoolid, kelle õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul vähemalt 10 õpilast. Käesolevast õppeaastast võib esmakordselt 20% õpilastest olla pühapäevakooli rahvust esindavatest õpilastest erinevat päritolu.

Teise taotlusvooru eelarve on kokku 33 561,77 eurot, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest. Taotluste esitamise tähtaeg on 23. september 2015. Taotlusvooru tingimustega saab tutvuda MISA kodulehel.

Lisainfo: Liilika Raudhein, MISA rakenduskeskuse koordinaator, tel 6599841, e-post [email protected].

MISA korraldab hanke kodakondsuseksamiteks ettevalmistavate kursuste läbiviimiseks

Septembri esimeses poole avab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed riigihanke eesmärgiga leida koolitaja, kes viiks alates 2015 aasta detsembrist kuni 2017 aasta lõpuni läbi kodakondsuseksamiks ettevalmistavaid koolitusi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise kohta vähelõimunud püsielanikele ning uussisserändajatele.

Kodakondsuseksamiteks ettevalmistavate koolituste korraldamise eesmärgiks on pakkuda vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele tasuta õppe näol tuge ning abi kodakondsuseksamiks ettevalmistamisel ja selle sooritamisel. 14 tundi kestva koolituse käigus saavad osalejad ülevaate EV põhiseadusest ja kodakondsuse seadusest ning lisaks ka 2-tunnise eksamiks ettevalmistava konsultatsiooni.

Septembris kuulutatakse välja riigihange „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise õpe vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“ koolituste läbiviija leidmiseks. Kodakondsuse eksamiks ettevalmistavad kursused algavad detsembrist 2015. Koolituste läbiviimise täpsed toimumiskohad ja –ajad ning gruppide komplekteerimine selgub peale hanke võitja väljaselgitamist. Koolitused viiakse läbi ajavahemikus 01.12.2015 – 31.12.2017 üle Eesti, vähemalt 1160-le eesti keelest erineva emakeele ja kultuuriga vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Hanke avanedes riigihangete registris leiab teavet ka MISA kodulehelt rubriigist ''Käimasolevad konkursid''.

Riigihange „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise õpe vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“ viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Lõimumisprogrammid väljatöötamione ja pakkumine“ alategevuse „Lõimumsikoolitused“ raames.

Lisainfo: Liilika Raudhein, MISA rakenduskeskuse koordinaator, tel. +372 659 9841, e-post: [email protected].

Uue audivisuaalse programmi väljatöötamiseks korraldatakse arenguseminar

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ootab pakkumusi audiovisuaalprogrammi arenguseminari korraldamiseks. Meeidavaldkonna esindajatele korraldatava seminariga soovitakse koondada valdkonna spetsialistid ja huvilised, eesmärgiga pakkuda välja nägemus lõimumisteemaliste audivisuaalsete  programmide loomiseks.

Arenguseminar on plaanis korraldada käesoleval sügisel – oktoobris või novembris, Tallinnas, kuhu oodatakse osalema kuni 200 valdkonnaga seotud inimest. Eeskätt soovitakse kaasata meediavaldkonna spetsialiste, lisaks ka kõik teisi huvilisi, kes sooviksid kaasa lüüa ja anda panus uue audiovisuaalse programmi väljatöötamiseks. Seminaril keskendutakse lõimumisvaldkonna sisuteemade käsitlemisele trüki-, tele-, raadio- ja interaktiivses meedias.

Arenguseminari eesmärk on anda praktiline sisend lõimumisteemaliste saadete loomiseks, mis oleksid kvaliteetsed, huvitavad ja harivad ning vastaksid vaatajate ootusele ja vajadustele. Samuti peaks uus audiovisuaalprogramm vastama tänase meediaruumi võimalustele ja väljunditele. Seminari korraldamisega soovitakse kaasata ka laiemat avalikkust, samuti innustada erinevaid ristmeedia ala spetsialiste panustama ühiskonna lõimivate projektide valmimisse.

Konkursi eelarve on 20 400 eurot. Uue audiovisuaalse programmi arenguseminari korraldamise hanke pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 21. septembril 2015 kell 10.00. Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/166416.

Antud tegevus viiakse läbi ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavatad tegevused“ tegevuse „Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused“ raames.

Lisainfo: Ruslan Prohhorenko, MISA Rakenduskeskuse koordinaator, tel: +372 659 9035, r-post: [email protected] 

Septembris oodatakse naisi tervise- ja trennifestivalile Liikumine Liidab”

Kevadel toimunud 2015. aasta lõimivate ja ühist kultuuriruumi toetavate spordi- ning kultuuritegevuste projektikonkursi raames toetas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) naistele suunatud tervise edendamisele ja sportimisele innustavat  projekti „Liikumine liidab“.  Septembris toimuvad tasuta spordipäeva üritused kolmes suurimas Eesti linnas – Tallinnas, Tartus ja Narvas. 

„Naistele suunatud üritustesari „Liikumine liidab“ on jätkusari kevadel toimud seminaridele, mis näitasid selgelt vajadust teha naiste seas rohkem teavitustööd tervislike eluviiside ja sportimise vallas,“ kommenteeris Naised trenni projektijuht Riina Odnenko. „Miks me pöörame tähelepanu vaid naistele? Nimelt naistel on emana ja partnerina kandev roll perekonna väärtuste kandmisel ja kujundamisel, nad kujundavad ka teiste pereliikmete hoiakuid ja valikuid. Esmakordselt viiakse läbi naistele suunatud ja spordipäeva formaadis sündmused egiidi all Liikumine liidab!”, mille raames toimuvad treeningud, seminarid ja loengud, mis suunavad naisi leidma endale sobiv liikumisviis ning ka trennikaaslase, kellega koos muuta oma seniseid eluviise üksteist motiveerides ja toetades,“ lisas Odnenko.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee on 2015. aastal programmi „Sport and Women“ raames suunanud enam tähelepanu naiste liikumiseaktiivsusele. Seoses sellega on Eesti Personaaltreenerite Liit, Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit, MyFitnessi spordiklubid ning ajakiri Fitness Hers korraldamas septembris kolm tervise- ja trennifestivali Liikumine liidab”.  3. septembril toimus üritus Tartu Maaülikooli Spordihoones. Narvas toimub trennifestival 19. septembril, algusega kell 12.00 Narva Spordikeskuses ja 27. septembril, algusega kell 12.00 toimub festival Tallinna Tondiraba Jäähallis. 

Loengud ja seminarid toimuvad ka vene keeles. Festivali alguses saavad osalejad mõõta oma kehakoostist, soetada väärt tervise- ja trennikraami fitness-turul ning kaasa võetud lapsed saavad aktiivselt lustida Mia mängutoas. Igale osalejale on osavõtu eest tänutäheks kingikott! Festivalide raames korraldatakse ka heategevuslik trenniasjade turg, kus soovijad saavad annetada spordiriideid, -tarvikuid ja -varustust Lasterikaste perede liidule.

Projekti Liikumine liidab" toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed MISA Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest. 

Lisainfo: Riina Odnenko, Naised trenni'' projektijuht, e-post: [email protected], tel. 53813260

Ökokrati projekt ühendas ja innustas erineva emakeeletaustaga erivajadusega inimesi

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed korraldatud „Ühise riigiidentiteedi arendamine ning Eesti kodakondsuse ja inimõiguste väärtustamine“ projektikonkurssi raames viis MTÜ Ökokratt sellel suvel läbi teavitus- ja dialoogiplatvormide projekti „Saatus ühendab ja info innustab“ Ida-Virumaa 130-le erivajadusega inimesele ja omastehooldajale.

Projekti eesmärgiks oli eesti- ja venekeelsete puuetega inimeste ja omastehooldajate lõimumine ühiskonda, nende enesekindluse kasvatamine ning nende ettevalmistamine Eestis käivituvaks töövõimereformiks. Projekti sihtrühmaks olid MTÜ Kohtla-Järve Tööotsijate klubi 50+ (KJTK 50+)  liikmed ja MTÜ Eesti Omastehooldus liikmed ning nende hooldatavad.

MTÜ Ökokratt juhatuse esimehe Priit Adleri selgitusel suunati tähelepanu ühiskonna kõige haavatavamale sihtrühmale, kus eriti keerulises olukorras on venekeelsed erivajadusega inimesed, kes viibivad paljuski eri keele-, kultuuri- ning meediaruumis ning kes ei pruugi oma õigustest eestlastega võrreldes nii teadlikud olla.

Projekti raames korraldati Lääne-Virumaal seminare, kus räägiti erivajadustega inimeste õigustest ja kohustustest ning valmistati neid ette tulevaseks töövõimereformiks. „Seminaril tõdeti, et eestikeelset infot töövõime reformi kohta leidub, kuid venekeelset napib, mistõttu jagatud info oli eriti väärtuslik. Lisaks tekkis eri keeletaustaga inimeste  vahel koheselt hea kontakt. Mõlemad pooled näitasid üles suurepärast valmisolekut vestluspartnerit arusaamises aidata.  Kusjuures osapooled ka selgitasid, et selline ongi tõeline integratsioon, kus suheldakse sõltumata keelest, kultuurist ning mõistetakse teineteist ja tegutsetakse ühiselt tähtsa asja nimel,“ kinnitas Adler.

Lisaks informatiivsetele seminaridele ja üheskoos kultuuri- ja vaatamisväärsustega tundmaõppimisele, said osalejad võimaluse õppida ümbrust kogema läbi loodushelide. Projekti raames toimusid Lääne-Virumaal Metsamõisa talus ka kontsert-praktikumid ”Loodushelide kasutamiseks psühhofüüsilises regulatsioonis”.  Adleri sõnul ei sobi igasugune muusika ja helid tervise parandamiseks ning tuleb teha teadlikke valikuid muusika ja loodushelide kuulamiseks. Praktikumil saadi aimu ka, mis on vibroakustika. „Kui nurrumise abil ravivad end kaslased, siis inimesed ravivad end samamoodi terapeutide käe all,“ lisas ta. Dialoogiplatvormis loengud viis läbi psühholoog Tõnu Ots, vibroakustika kohta rääkis kuulajatele Ivar Vinkel. Lisaks pakkus osalejatele elamuse Mart Soo & Kulgejad ning Helin-Mari Arder ja Kusti Lemba muusika.

Lisainfo: Priit Adler, MTÜ Ökokratt, e-post: [email protected], tel. 5132149