Sellest nädalast saab eesti keelt harjutada keelekohvikutes

Sellest nädalast pakub Integratsiooni Sihtasutus taas eesti keele harjutamise võimalust keelekohvikutes. Keelekohvik on eesti keele iseseisva õppe tugi ja praktika võimalus neile, kes tahavad eesti keeles rääkida – sõnavara täiendada, saada tuge iseseisvaks keeleõppeks ning vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Keelekohvikud toimuvad üle Eesti tasuta.

„Keelekohvikud sobivad neile keeleõppijaile, kel iganädalaselt regulaarne keeleõppes osalemine on keeruline, kuid kes soovivad saada iseseisva õppimise tuge ning kasvatada endas julgust eesti keeles suhtlemisel. Keelekohvikus osalejad ei kirjuta, ei tee harjutusi ega loe tekste. Kogu tähelepanu on rääkimisel. Keelekohvikud on hea võimalus päevarutiinist välja murda ning harjutada eesti keelt mõnusas õhkkonnas väljaspool klassiruumi,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik.

Keelekohvikus arutatakse igapäevaelus ette tulevaid olukordi ja teemasid. Käsitletavateks teemadeks on näiteks enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine, kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobide harrastamine, tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, samuti erinevad olmeküsimused – nt arsti ning ametniku vastuvõtul käimine.

Keelekohvikute toimumise ajakava ja registreerimise infoga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel integratsioon.ee/eesti-keele-kohvikud. Keelekohvikute ajakava täieneb jooksvalt.

Keelekohvikud toimuvad iga nädal üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Narva-Jõesuus, Tartus, Pärnus ja Valgas. Lisaks avaneb kaks korda nädalas ka veebikohvik.

Keelekohvikus osalemine on tasuta.

Integratsiooni Sihtasutuse korraldatavaid keelekohvikuid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevusest 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“.