Sellel nädalal algab Eestis kultuuririkkuse aasta

 

 

2024. aasta on kultuuririkkuse aasta. Uus Kultuuriministeeriumi algatatud teema-aasta saab Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel hoogu kõigis maakondades toimuvatest sündmustest, mis tipnevad aasta avatuks kuulutamisega Tallinnas 13. jaanuaril 2024. Sündmustele on teretulnud kõik huvilised. 

 

Heidy Purga

Kultuuriminister Heidy Purga kutsub sel aastal inimesi mõtestama seda, millest koosneb meie Eesti kultuuri rikkus ja mitmekesisus. 

„Kutsun sel aastal üles inimesi mõtestama Eesti kultuuririkkuse olemust. Me oleme ajaloo jooksul kultuuride ristteel elades saanud rikkalikult nii tavade ja kommete, keele kui ka kultuurialaseid mõjutusi ning loonud sellest oma äratuntava kuigi raskesti sõnastatava komberuumi. Koos edukalt edasi liikumiseks on oluline märgata seda, mis meie maailma rikkamaks ja rikkalikumaks teeb ning leida koos see, mille pärast kokku hoida,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga. 

Kultuuririkkuse aasta algab sündmustega, mis toovad sel nädalal kogukonnad ja rahvad kokku igas maakonnas. Sündmused tipnevad 13. jaanuaril 2024 piduliku koostegutsemisega Tallinna Muusika- ja Balletikoolis, kus kultuuriminister kuulutab uus teema-aasta avatuks ja liikumisaasta meeskond annab vastava tiitli üle kultuuririkkuse aasta eestvedajatele. 

Dmitri Moskovtsev

Teema-aastat eestvedava Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsevi sõnul annab see võimaluse leida iga päev ühist. 

„Kultuuririkkus on kõik, mis meid ühendab: alates elamustest ja toitudest kuni loomingu ja tulevikuni. Ennekõike tasub argielus ringi vaadata, näiteks saame leida ühist rahvustoitudes, märgata kultuuride rohkust meie muusikas ja uurida oma perekonna lugu. Sama teretulnud on ühised ettevõtmised, näiteks saame tihedamini omavahel kohtuda, vahetumalt rõõme-muresid jagada ja rohkem ühiselt ette võtta,” sõnas Dmitri Moskovtsev. 

Kultuuririkkuse aasta avasündmusi aitavad üle Eesti läbi viia liikumisaastat vedanud Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, eesti kultuuriseltse ühendav Eesti Rahvuskultuuri Keskus ja ajalooliselt rahvusvähemusi koondav Eestimaa Rahvuste Ühendus. Toeks on Kultuuriministeerium, Kultuurkapital ja kohalikud omavalitsused. 

Täpse info kultuuririkkuse aasta kohta leiab teema-aasta veebilehelt www.kultuuririkkus.ee ja ühismeedia kontolt www.facebook.com/kultuuririkkuseaasta.

Sündmused, millel osaledes aitate kultuuririkkuse aastat avada: www.integratsioon.ee/avamine.

Kultuuririkkuse aasta esimene avasündmus – Haapsalus toimunud Kolmekuningapäeva laat

Kultuuririkkuse aasta esimene avasündmus – Haapsalus toimunud Kolmekuningapäeva laat (Vendo Jugapuu).