Riik toetab täiendavalt eesti väliskogukondi

Välisministeerium koostöös Integratsiooni Sihtasutusega korraldavad taotlusvooru eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetamiseks, mis tugevdavad välismaal asuva eestlaskonna sidemeid Eestiga, aitavad kaasa üleilmsete eestlaste eesti identiteedi säilimisele ning suurendavad Eestis teadlikkust diasporaa tegevustest. Taotlusi saab esitada 5. septembrini.

„Taotlusvoorust toetame tegevusi, mis suurendavad ühtekuuluvustunnet Eesti ja väliseesti kogukondade vahel. Selleks võivad olla näiteks väliseesti kultuuri-, äri- ja teadusprojektid või erinevad üritused. Lisaks on võimalik toetust saada algatustele, mis on suunatud Eesti elanike teadlikkuse tõstmisele diasporaa tegevustest,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetuste määramisel on prioriteediks noortele suunatud ja noorte osalusel toimuvad tegevused,“ lisas Kaire Cocker.

Taotlusvooru eelarve on 55 000 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 5 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 05.09.2022 kell 23.59.

Taotlusvooru tingimuste ja juhendiga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt Teamsi keskkonnas 11.08.2022 algusega kell 16.00. Infopäevale tuleb eelnevalt registreeruda e-posti aadressil [email protected].

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigi eraõiguslikud juriidilised isikud.

Eelmisel aastal said omaalgatuslike projektide taotlusvoorust rahastust 22 projekti.

«Näiteks sai Soomes tegutsev Tuglase Selts projektitoetusega korraldada seltsi 40. aastapäeva, et tähistada eesti-soome kultuurikoostööd, tugevdada naaberriikide vahel sõprussidemeid ning hoida kontakti Soomes elava eestlaskonnaga. Üritusel esinesid mõlema riigi presidendid ja kultuuritegelased, oli meenutusi minevikust aga ka tulevikku vaatavaid paneeldiskusioone, osalejad said nautida ansambli Puuluup rahvamuusikat ja uusi muusikastiile ühendavat loomingut“, kommenteeris Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Sydney väliseestlaste iga-aastase Sõrve Eesti laagri raames sai näiteks toetuse abiga korraldatud spetsiaalne programm väikelastele, mis võimaldas neil õppida eesti keelt, saada selgeks eesti laule, luuletusi ja harjutada rahvatantsu“, lisas Kaire Cocker.

Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide taotlusvooru rahastab Välisministeerium

Foto: Toomas Dettenbron / Tuglas-Seura