Riik toetab täiendavalt eesti väliskogukondi

Välisministeerium koostöös Integratsiooni Sihtasutusega korraldavad taotlusvooru eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetamiseks, mis tugevdavad välismaal asuva eestlaskonna sidemeid Eestiga, aitavad kaasa üleilmsete eestlaste eesti identiteedi säilimisele ning suurendavad Eestis teadlikkust diasporaa tegevustest. Taotlusi saab esitada 30. novembrini.

„Taotlusvoorust toetame tegevusi, mis suurendavad ühtekuuluvustunnet Eesti ja väliseesti kogukondade vahel. Selleks võivad olla näiteks väliseesti kultuuri-, äri- ja teadusprojektid või erinevad üritused. Lisaks on võimalik toetust saada algatustele, mis on suunatud Eesti elanike teadlikkuse tõstmisele diasporaa tegevustest,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetuste määramisel on prioriteediks noortele suunatud ja noorte osalusel toimuvad tegevused,“ lisas Kaire Cocker.

Taotlusvooru eelarve on 54 000 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 30.11.2021 kell 23.59.

Taotlusvooru tingimuste ja juhendiga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt Teamsi keskkonnas 17.11.2021 kell 17.00–19.00. Infopäevale tuleb eelnevalt registreeruda e-posti aadressil [email protected].

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigi eraõiguslikud juriidilised isikud.

Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide taotlusvooru rahastab Välisministeerium. „Meie kogukondade aktiivne tegevus hoiab eesti keelt ja meelt ning edumeelset kuvandit väljaspool riigipiire. Häid ideid rahvuskaaslastelt jõuab meieni üha rohkem ning tahame neile omalt poolt hoogu juurde anda. Lisaks senistele toetusvoorudele, mis jäävad ka edaspidi toimuma, pakume veel ühe võimaluse teha Eestit meie ühisel jõul suuremaks,“ ütles üleilmse eestluse erisaadik välisministeeriumis Marin Mõttus.

Lisainfo:
Kaire Cocker
Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
Telefon: 659 9031
e-post: [email protected]