Riigihange „Väliseesti noorte keelelaager” (viitenumber 262120)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 262120
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5681560/general-info

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida keelelaagri korraldaja 2023. aastaks.

2023. aastal toimub 3 laagrivahetust ajavahemikel:
- I vahetus 3. juuli - 13. juuli 2023 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad; 
- II vahetus 17. juuli – 27. juuli 2023 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
- III vahetus 31. juuli - 10. august 2023 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Välisministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid, mille aluseks on Vabariigi Valitsuse 18.11.2021 kinnitatud Sidusa Eesti 2030 arengukava ning selle raames olev Üleilmse eestluse tegevuskava 2022–2025, mille üks eesmärkidest on edendada ja säilitada Eesti identiteeti välismaal ja hoida sidet välismaal elava eestlaskonnaga, sealhulgas korraldada väljaspool Eestit elavatele eesti noortele keelelaagreid Eestis.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5681560/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 4. aprillil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 536 44172
[email protected]