Riigihange: „Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite e-õppe koolituste loomine ” (viitenumber 271266)

Konkursi aeg: -
Kood: 271266
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6517748/general-info

Riigihanke eesmärk on leida koostööpartner, kes loob kohanemisprogrammis osalevatele uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite e-õppe koolitused, sh õppevideod ja e-õppe koolitustel põhinevad teadmiste testid.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0003Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine alategevus 3.1.4.1 „Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine“ vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6517748/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 08.novembril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Britta Saks

kohanemise valdkonnajuht

+372 5551 1281
[email protected]