Riigihange: „Keeleõppe eesmärgil töölähetuste korraldamine avaliku sektori eri keele- ja kultuuritaustaga töötajatele ” (viitenumber 272884)

Konkursi aeg: -
Kood: 272884
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6678488/general-info

Riigihanke eesmärk on leida partner(-id), kes viib (viivad) ellu 130-le Harjumaal ja vähemalt 130-le Ida-Virumaal avalikus sektoris töötavatele eri keele- ja kultuuritaustaga ebapiisava eesti keele oskusega inimesele keeleõppe eesmärgil tööjõulähetusprogrammi. Tegevused tuleb läbi viia perioodil veebruarist 2024 kuni 31. augustini 2025.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 „Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused“ alategevus nr 3.3.4.1 „Tööjõulähetusprogrammi pakkumine keeleõppe eesmärgil“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6678488/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 28. detsembril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Katrin Maiste

tööturuteenuste valdkonnajuht

+372 5551 1070
[email protected]