Riigihange „Keelekümbluslaagrid täiskasvanutele” (viitenumber 264184)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 264184
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5863680/general-info

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk on leida keelekümbluslaagrite korraldaja ja läbiviija 2023. aasta suve-, sügise alguse perioodiks, et pakkuda Ida-Virumaa ja Harjumaa täiskasvanud eesti keele õppijatele eesti keele aktiivset kasutamist toetavaid tegevusi 4-päevaste ja 7-päevaste keelekümbluslaagrite raames. 

Rahastamisallikas:
Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest ja Riiklikust kaasfinantseerimisest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.5 „Täiskasvanute koostöö- ja keelelaagrite käivitamine jm keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused“. Projekti rakendusasutus on Kultuuriministeerium.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5863680/general-info
 
Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 01.juunil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Anna Farafonova

Narva eesti keele maja juhataja

+372 659 9062
[email protected]