Riigihange: „Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides” (viitenumber 272860)

Konkursi aeg: -
Kood: 272860
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6676448/general-info

Riigihanke eesmärk on leida kuni 11 koostööpartnerit (muuseumi), kes loob ja pakub haridusprogramme vastavalt riigihanke eseme tehnilisele kirjeldusele, arvestades valitud riigihanke osa kirjeldust (vt AD lisa 1 punkti 1.2).

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatav projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ (alategevus 3.4.4.3 „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“)

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6676448/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 19.detsembril 2023 kell 14.00.

 

Lisainfo:

Mari Sieberk

keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht

+372 5555 0688
[email protected]