Riigihange „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele” (viitenumber 260152)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 260152
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5503320/general-info

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk on korraldada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi vähemalt 204-le vähelõimunud täiskasvanud püsielanikule ja uussisserändajale, kellel ei ole Eesti Vabariigi kodakondsust, kuid kes soovivad seda taotleda. Koolitused korraldatakse kindlustamaks vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele vajalikud teadmised Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamiseks.

Rahastamisallikas: Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5503320/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22.veebruaril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]