Riigihange: „Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad õppereisid Tallinnast täiskasvanutele” (viitenumber 270791)

Konkursi aeg: -
Kood: 270791
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6472688/general-info

Riigihanke eesmärk on leida partner, kes osutab täisteenust õppereiside sisuloome, korraldamise ja läbiviimise tegevuste ettevalmistamisel, kogu õppereisi vältel ja pärast õppereisi toimumist. Õppereiside eesmärk on pakkuda ajavahemikus detsember 2023. a kuni juuli 2024. a  täiskasvanud eesti keele õppijatele eesti keele aktiivset praktiseerimist toetavaid tegevusi õppereiside näol.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfondi+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6472688/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 31.oktoobril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Mari Sieberk

keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht

+372 5555 0688
[email protected]